Zgłoszenie patentowe z dnia 16.09.2021r. Nr P-438958 [WIPO ST 10/C PL.438958]


    Tłokowa pompa ciepła pracująca w układzie zamkniętym, została przedstawiona w przykładzie wykonania gdzie, na
przykładzie układu tłokowego przedstawia się to w następujący sposób: Na dolocie 5 układu zastosowane jest tłokowe
urządzenie sprężające 1, które zasysa gaz o ciśnieniu atmosferycznym i niskiej temperaturze około -130 CO. Następnie gaz
ten zostaje sprzężony do wartości około 2 bar, przez co jego temperatura wzrasta do wartości około -70 CO. Gaz ten zostaje
wtłoczony do wymiennika ciepła 2, w którym czynnikiem grzewczym jest powietrze otoczenia o temperaturze około +20
CO, przez co temperatura i objętość gazu roboczego wzrasta a jego gęstość maleje. Po przejściu gazu roboczego przez
wymiennik ciepła 2, gaz ten jest kierowany do dolotu 3 roboczego urządzenia tłokowego 4, o pojemności skokowej
większej od pojemności skokowej tłokowego urządzenia sprężającego 1. Różnica w wielkości pojemności skokowej
obydwu urządzeń 1 i 4, jest zależna od wielkości różnicy temperatury i gęstości gazu roboczego jaka zachodzi na wlocie 9 i
na wylocie 3 wymiennika ciepła 2. Powietrze otoczenia jest tłoczone do wymiennika ciepła 2 wentylatorem 14. Jeżeli
podczas pracy urządzenia przetłaczane jest przez wymiennik ciepła 1 m3 powietrza otoczenia w czasie 1 sekundy i
odnotowuje się spadek temperatury powietrza otoczenia o 10 CO, to można oczekiwać, że moc znamionowa urządzenia
będzie na poziomie około 8 kW (11,5 kW minus około 30% strat wynikających ze sprawności układu). Po wykonaniu pracy
w roboczym urządzeniu tłokowym 4, gaz roboczy ma temperaturę około -130 CO i jest zawracany do układu dolotowego 5
tłokowego urządzenia sprężającego 1. Rura 6 którą przepływa gaz roboczy z wylotu 7 tłokowego urządzenia roboczego 4 do
dolotu 5 tłokowego urządzenia sprężającego 1, jest o izolowana termicznie 8, tak aby zminimalizować nagrzewanie się
tego gazu. W rurze wydzielony został niewielki otwór 10 poprzez który uzyskujemy kontrolę ciśnienia gazu wewnątrz rury
6.
      Tłokowe urządzenie sprężające 1 i tłokowe urządzenie robocze 4 są ze sobą połączone wspólnym wałem 11, tak aby
urządzenia te 1 i 4 pracowały z tą samą prędkością obrotową. Fazy rozrządu sterujące przepływem gazu przez kanały
dolotowe i wylotowe obydwu urządzeń tłokowych 1 i 4, są ustalane indywidualnie dla urządzenia, w zależności od
oczekiwanych parametrów pracy urządzenia. Wały obydwu urządzeń tłokowych 1 i 4 są połączone z silnikiem
elektrycznym 12 umożliwiającym rozruch urządzenia, oraz z prądnicą 13 wytwarzającą prąd elektryczny, przy czym silnik
elektryczny 12 po fazie rozruchu zostaje automatycznie odłączony i nie bierze udziału w pracy urządzenia. Podczas
rozruchu urządzenia, tłokowa pompa ciepła w pierwszej fazie rozruchu, będzie wytwarzać ciepłe powietrze, które w miarę
upływu czasu będzie coraz chłodniejsze, do chwili uzyskania wymaganych niskich temperatur pracy urządzenia.

     Objaśnienie figur rysunków:     Fig. 1 - Przedstawia schemat urządzenia.  Fig. 2 - Przedstawia przykładowe fazy rozrządu
urządzenia.

    Zalety urządzenia:   Tłokowa pompa ciepła, jest rewolucyjnym urządzeniem, dzięki któremu można rozwiązać wszelkie
problemy: ekologiczne, klimatyczne, energetyczne i ekonomiczne na całym Świecie.
Tłokowa pompa ciepła.
Copyright © 2013 - 2022 by "Radosław Pełka" • Wszystkie Prawa Zastrzeżone • polityka plików cookies
WODA OCZYSZCZONA Z CIĘŻKIEJ WODY D2O

Czy spożywanie wody pozbawionej ciężkiej wody D2O, pozwoli wzmocnić układ odpornościowy tak, że organizm człowieka będzie zwalczał wszelkie infekcje z dużo lepszą skutecznością? Tego nie wiem, życzyłbym sobie i wszystkim aby tak było, aby było to orężem do walki z wszelkimi patogenami.
WHO może to sprawdzić przeprowadzając stosowne testy.
Proszę dołączajcie do grupy -  Woda oczyszczona z ciężkiej wody
Panel Menu
Radoslaw Pelka
WYSIWYG Web Builder on LinkedIn
UCZCIWY  PORZĄDEK  ŚWIATA
- Jeden logiczny i uczciwy podatek,
- Uczciwy podział pieniędzy emitowanych na pokrycie wytworzonych dóbr, pomiędzy całe społeczeństwo.
- Uczciwy podział zysków ze sprzedaży dóbr naturalnych Państwa, pomiędzy całe społeczeństwo.
- Czynny udział całego społeczeństwa w kształtowaniu przepisów, proporcjonalnie do stopnia
dobra i mądrości jednostki. .... więcej na podstronie
Proszę dołączajcie do grupy -  Uczciwy Parządek Świata
https://www.facebook.com/groups/czystawoda
https://www.facebook.com/groups/upsrp
      Uważam, że problem z LEX TVN by nie istniał, gdyby ust. 3 art. 35 rozszerzyć o kraje członkowskie NATO i gdyby ona brzmiała następująco:  "siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub w państwie członkowskim Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego NATO, pod warunkiem, że osoba taka nie jest zależna, w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, od osoby zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub w państwie niebędącym państwem członkowskim Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego NATO".


     
Jakie urządzenie jest w chwili obecnej najbardziej potrzebne Światu? Otóż uważam, że takim urządzeniem jest pompa ciepła zamieniająca energię cieplną otoczenia na energię elektryczną. Dzięki temu urządzeniu można rozwiązać wszelkie problemy: ekologiczne, klimatyczne, energetyczne i ekonomiczne na całym Świecie. W przeciwieństwie do innych urządzeń wytwarzających energię elektryczną, taką pompę ciepła można stosować bez ograniczeń, gdyż jej funkcjonowanie nie tworzy ryzyka przegrzania atmosfery oraz nie tworzy ryzyka schłodzenia atmosfery. Podczas pracy pompy ciepła otrzymujemy schłodzenie powietrza, które na powrót jest podgrzewane przez wszelkie urządzenia zasilane prądem elektrycznym wytworzonym przez tą pompę ciepła. Zgodnie z zasadą zachowania energii, bilans energetyczny wychodzi na zero, i bez znaczenia czy mamy jedno czy miliard pracujących urządzeń tego typu, nie wpłynie to na zmianę temperatury otoczenia.
      Od kilku lat, od chwili opracowania przeze mnie teorii termodynamicznej zmiennych prędkości cząsteczek gazu, zmagam się z tym zagadnieniem, opracowując turbinę gazową o cechach pompy ciepła, a ostatnio dokonałem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP tłokowej wersji pompy ciepła. Zapraszam wszystkich miłośników termodynamiki do przeanalizowania tego projektu. Mam przekonanie na 100%, że to urządzenie będzie działać, jeżeli tylko w bilansie cieplnym urządzenia, temperatura gazu zasysanego przez urządzenie sprężające będzie utrzymywać się na wymaganym niskim poziomie. Uważam, że odpowiedź na to, można uzyskać budując funkcjonujący prototyp, przy czym mnie w chwili obecnej na to nie stać, gdyż jest to koszt liczony w milionach złotych, .... .

Tłokowa pompa ciepła - link