Jaki jest wiek Wszechświata?INFORMACJA  1
Współrzędne współporuszające się z Ziemi do granic widocznego Wszechświata wynoszą około 14 miliardów parseków
(4,6 ×10 do 10 potęgi lat świetlnych) w każdym kierunku, co daje średnicę obserwowalnego Wszechświata równą około 92
miliardy lat świetlnych, czyli 8,8 ×10 do 26 potęgi metrów, równoważne 880 jottametrów.

INFORMACJA  2
Szacowany wiek wszechświata według stanu wiedzy z 2021 roku wynosi 13,82 miliarda lat. Jest to czas, liczony od
momentu Wielkiego Wybuchu do chwili obecnej.

Jeżeli według „informacji 1” obserwowany przez nas wszechświat ma średnicę 92 mld lat świetlnych, ze środkiem w
okolicy naszej galaktyki, to najbardziej odległe galaktyki dzieli od nas 46 mld lat świetlnych.

Jeżeli według „informacji 2” wszechświat powstał w wyniku Wielkiego Wybuchu i rozszerza się we wszystkich kierunkach,
to „epicentrum” Wielkiego Wybuchu miało miejsce w okolicy naszej galaktyki.

Jeżeli przyjmiemy, że galaktyki na obrzeżach wszechświata, oddalają się od „epicentrum” Wielkiego Wybuchu z
prędkością bliską prędkości światła, to te najbardziej odległe od nas galaktyki, żeby się znaleźć tam gdzie obserwujemy że
są, potrzebowały na to minimum 46 mld lat. A jeżeli teraz weźmiemy pod uwagę, że światło najbardziej odległych galaktyk
z miejsca gdzie obserwujemy że są, potrzebuje 46 mld lat żeby dotrzeć do Ziemi, to tworzy wniosek, że wiek
Wszechświata, nie może być mniejszy niż 92 mld lat!!!
Copyright © 2013 - 2022 by "Radosław Pełka" • Wszystkie Prawa Zastrzeżone • polityka plików cookies
WODA OCZYSZCZONA Z CIĘŻKIEJ WODY D2O

Czy spożywanie wody pozbawionej ciężkiej wody D2O, pozwoli wzmocnić układ odpornościowy tak, że organizm człowieka będzie zwalczał wszelkie infekcje z dużo lepszą skutecznością? Tego nie wiem, życzyłbym sobie i wszystkim aby tak było, aby było to orężem do walki z wszelkimi patogenami.
WHO może to sprawdzić przeprowadzając stosowne testy.
Proszę dołączajcie do grupy -  Woda oczyszczona z ciężkiej wody
Panel Menu
Radoslaw Pelka
WYSIWYG Web Builder on LinkedIn
UCZCIWY  PORZĄDEK  ŚWIATA
- Jeden logiczny i uczciwy podatek,
- Uczciwy podział pieniędzy emitowanych na pokrycie wytworzonych dóbr, pomiędzy całe społeczeństwo.
- Uczciwy podział zysków ze sprzedaży dóbr naturalnych Państwa, pomiędzy całe społeczeństwo.
- Czynny udział całego społeczeństwa w kształtowaniu przepisów, proporcjonalnie do stopnia
dobra i mądrości jednostki. .... więcej na podstronie
Proszę dołączajcie do grupy -  Uczciwy Parządek Świata
https://www.facebook.com/groups/czystawoda
https://www.facebook.com/groups/upsrp

      Uważam, że problem z LEX TVN by nie istniał, gdyby ust. 3 art. 35 rozszerzyć o kraje członkowskie NATO i gdyby ona brzmiała następująco:  "siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub w państwie członkowskim Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego NATO, pod warunkiem, że osoba taka nie jest zależna, w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, od osoby zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub w państwie niebędącym państwem członkowskim Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego NATO".