Aby w rzeczywistości odwzorować powyższe wyniki, należy zastosować daleko idącą adiabatyzację tłokowego
układu roboczego oraz połączeń i wymienników ciepła instalacji.
     Przedmiot wynalazku. Przedmiotem wynalazku jest gazowo-wodna elektrociepłownia zwłaszcza solarna, która cechuje
się szerokim zakresem sprawności energetycznej, wysoką żywotnością i niezawodnością. Elementem grzewczym instalacji
są próżniowe szklane rury solarne nagrzewające przepływające strumienie powietrza, które wymuszają pracę silnika
tłokowego napędzającego prądnicę wytwarzającą prąd elektryczny. Wstępne wyliczenia pozwalają oszacować, że
sprawność urządzenia pod kątem wytwarzania energii elektrycznej będzie uzależniony od temperatury pracy urządzenia
w zakresie od kilku do kilkudziesięciu procent. Dodatkową energią generowaną przez instalację jest energia cieplna
podgrzewająca wodę.
      W warunkach Polskich w letni słoneczny dzień, kiedy energia słoneczna generuje moc około 1.100 W/m2,
elektrociepłownia solarna z powierzchni 1 hektara może uzyskać moc elektryczną na poziomie 3 MW, oraz znaczną część
energii cieplnej skumulowanej w ciepłej wodzie.
      W warunkach Afrykańskich w słoneczny dzień, kiedy energia słoneczna generuje moc około 2.000 W/m2,
elektrociepłownia solarna z powierzchni 1 hektara może uzyskać moc elektryczną na poziomie 6 MW, oraz znaczną część
energii cieplnej skumulowanej w ciepłej wodzie.
      Podgrzaną wodę można magazynować w o izolowanych termicznie zbiornikach, i dodatkowo podgrzewając tą wodę
częścią energii elektrycznej wytworzonej w ciągu dnia, można w nocy zmagazynowaną energię wykorzystać do napędu
urządzenia wytwarzającego prąd elektryczny, dzięki czemu można dostarczać do sieci energetycznej prąd, na którego
zapotrzebowanie jest większe po zachodzie słońca.
      Bardzo istotną cechą  gazowo-wodnej elektrociepłowni zwłaszcza solarnej, jest to, że nie wymaga ona dodatkowego
chłodzenia podczas swojej pracy.
      Gazowo-wodna elektrociepłownia według wynalazku, może być wykonana tak, że zamiast nagrzewnicy solarnej,
zastosowana jest nagrzewnica pozyskująca ciepło ze spalania paliwa stałego, płynnego lub gazowego, jak również
elektrociepłownia według wynalazku może pozyskiwać ciepło z rozszczepienia pierwiastków promieniotwórczych.
      Gazowo-wodna elektrociepłownia według wynalazku, może być również wykonana w wersji turbinowej.

     Stan techniki.   W obecnym czasie istnieją na świecie panele fotowoltaiczne o sprawności 16-22%, które w warunkach
Afrykańskich wymagają dodatkowego chłodzenia. Istnieją również panele solarne do podgrzewania wody, które nie
wytwarzają energii elektrycznej.

   Istota wynalazku.   Gazowo-wodna elektrociepłownia zwłaszcza solarna, składa się z elementów grzewczych, którymi są
próżniowe szklane rury solarne nagrzewające przepływające strumienie powietrza, które rozszerzając się w wyniku
podgrzania, wymuszają pracę silnika tłokowego napędzającego prądnicę wytwarzającą prąd elektryczny.
      Silnik tłokowy elektrociepłowni według wynalazku składa się z dwóch sekcji cylindrów sprężających i roboczych, przy
czym objętość skokowa cylindrów roboczych jest większa od objętości skokowej cylindrów sprężających. Wstępne
wyliczenia pozwalają oszacować, że sprawność urządzenia pod kątem wytwarzania energii elektrycznej będzie oscylować
w zakresie od 0 do 30% przy maksymalnej temperaturze podgrzania powietrza do 500 CO, przy czym, aby instalacja solarna
mogła pracować na wyższych temperaturach, należy zastosować efekt soczewkowania, skupiający promieniowanie
słoneczne na rurkach solarnych.  Dodatkową energią generowaną przez instalację jest energia cieplna podgrzewająca
wodę, która to energia jest odzyskiwana z kanału wydechowego urządzenia.
      Podgrzaną wodę można magazynować w o izolowanych termicznie zbiornikach, i dodatkowo podgrzewając tą wodę
częścią energii elektrycznej wytworzonej w ciągu dnia, można w nocy zmagazynowaną energię wykorzystać do napędu
urządzenia wytwarzającego prąd elektryczny, dzięki czemu można dostarczać do sieci energetycznej prąd, na którego
zapotrzebowanie jest większe po zachodzie słońca.
      Bardzo istotną cechą  gazowo-wodnej elektrociepłowni zwłaszcza solarnej, jest to, że nie wymaga ona dodatkowego
chłodzenia podczas swojej pracy.
      W warunkach Polskich w letni słoneczny dzień, kiedy energia słoneczna generuje moc około 1.100 W/m2,
elektrociepłownia solarna z powierzchni 1 hektara może uzyskać moc elektryczną na poziomie 3 MW, oraz znaczną część
energii cieplnej skumulowanej w ciepłej wodzie.
      W warunkach Afrykańskich w słoneczny dzień, kiedy energia słoneczna generuje moc około 2.000 W/m2,
elektrociepłownia solarna z powierzchni 1 hektara może uzyskać moc elektryczną na poziomie 6 MW, oraz znaczną część
energii cieplnej skumulowanej w ciepłej wodzie.
      Gazowo-wodna elektrociepłownia według wynalazku, może być wykonana tak, że zamiast nagrzewnicy solarnej,
zastosowana jest nagrzewnica pozyskująca ciepło ze spalania paliwa stałego, płynnego lub gazowego, jak również
elektrociepłownia według wynalazku może pozyskiwać ciepło z rozszczepienia pierwiastków promieniotwórczych.
      Gazowo-wodna elektrociepłownia według wynalazku, może być również wykonana w wersji turbinowej, w której
zamiast silnika tłokowego stosuje się analogicznie turbinę sprężającą i turbinę roboczą napędzającą prądnicę wytwarzającą
prąd elektryczny.

     Przykład wykonania. Gazowo-wodna elektrociepłownia zwłaszcza solarna pracująca w układzie zamkniętym, została
przedstawiona w przykładzie wykonania gdzie, na przykładzie układu tłokowego przedstawia się to w następujący sposób:
Na dolocie 1 układu zastosowane jest tłokowe urządzenie sprężające 2, które zasysa gaz o ciśnieniu atmosferycznym i
niskiej temperaturze otoczenia 20 CO. Następnie gaz ten zostaje sprzężony w cylindrach sprężających 3 w stopniu 1:1,57 do
wartości 1,74 bar, przez co jego temperatura wzrasta do wartości około 78 CO. Gaz ten zostaje wtłoczony do rurek
solarnych 4, w których poprzez oddziaływanie energii słonecznej, zostaje podgrzany do temperatury 200 CO, przez co przy
mniej więcej tym samym ciśnieniu 1,74 bar, jego objętość wzrasta o około 35%. Gaz ten jest kierowany do dolotu 5
cylindrów roboczych 6, o pojemności skokowej większej od pojemności skokowej cylindrów sprężających 3. Pojemność
skokowa cylindrów roboczych 6 jest większa o 35% od objętości skokowej cylindrów sprężających 3. Fazy rozrządu
sterujące wymianą gazów w cylindrach 3 i 6 dobrane są tak, aby masa powietrza przepływająca z rurek 4 solarnych do
cylindrów roboczych 6 była taka sama jak masa powietrza tłoczona z cylindrów sprężających 3 do rurek solarnych 4. Dzięki
temu zostaje zachowane utrzymanie w rurkach solarnych 4 ciśnienia na poziomie 1,74 bara. Jeżeli przyjmiemy, że przy
skoku tłoka sprężającego 7 równym 10 cm mamy powierzchnię denka tłoka sprężającego 7 równą 100 cm2, to przy tym
samym skoku tłoka roboczego 8 równą 10 cm mamy powierzchnię denka tłoka roboczego 8 równą 135 cm2. Dzięki temu
mamy większą siłę nacisku na tłok roboczy 8, czego wynikiem jest praca urządzenia. Różnica w objętości cylindrów
roboczych względem cylindrów kompresora, jest ustalana podczas projektowania urządzenia i wynika z procentowej
różnicy w objętości gazu sprężonego względem gazu sprężonego i podgrzanego, dla takiego samego ciśnienia gazów.
      Po wykonaniu pracy w cylindrach roboczych 6, gaz ma temperaturę około 122 CO i jest kanałem wydechowym 9
zawracany do wymiennika ciepła 10 gdzie podgrzewa przepływającą wodę. Podgrzana woda jest magazynowana w o
izolowanym termicznie zbiorniku 11, przy czym woda ta zostaje dodatkowo podgrzana częścią energii elektrycznej
wytworzonej w ciągu dnia, aby w nocy zmagazynowaną energię wykorzystać do napędu urządzenia wytwarzającego prąd
elektryczny. Jeżeli temperatura wody wpływającej do wymiennika ciepła 10 jest na tyle niska aby schłodzić gaz wylotowy
ze 122 CO do temperatury 20 CO i ciśnienia 1 bara, to można ten gaz kanałem dolotowym 1 skierować do dolotu cylindrów
sprężających 3, co tworzy obieg zamknięty, z którego stosowania czerpie się korzyść taką jak brak konieczności stosowania
filtru powietrza na dolocie 1 do silnika.
      Urządzenie według wynalazku może być wykonane bez stosowania układu podgrzewającego wodę, wtedy też po
wykonaniu pracy w cylindrach roboczych, gaz o temperaturze około 122 CO jest kanałem wydechowym 9 wypuszczany do
otoczenia. W takim przypadku do dolotu 1 cylindrów sprężających 3, po przefiltrowaniu pobierane jest powietrze
otoczenia o temperaturze około 20 CO latem i około 0 CO zimą.

     Objaśnienie figur rysunków.  Fig. 1 - Przedstawia schemat urządzenia. Fig. 2 - Przedstawia przykładowe fazy rozrządu
urządzenia.

    Zalety urządzenia. Gazowo-wodna elektrociepłownia zwłaszcza solarna, jest rewolucyjnym urządzeniem, dzięki
któremu można rozwiązać wiele problemów: ekologicznych, klimatycznych, energetycznych i ekonomicznych na całym
Świecie.
Gazowo-wodna elektrociepłownia zwłaszcza solarna.
Opracowane na podstawie zgłoszenia patentowego nr P.441034 z dnia 25.04.2022r.
Tabela sprawności
Gazowo-wodnej elektrociepłowni zwłaszcza solarnej.
Copyright © 2013 - 2022 by "Radosław Pełka" • Wszystkie Prawa Zastrzeżone • polityka plików cookies
WODA OCZYSZCZONA Z CIĘŻKIEJ WODY D2O

Czy spożywanie wody pozbawionej ciężkiej wody D2O, pozwoli wzmocnić układ odpornościowy tak, że organizm człowieka będzie zwalczał wszelkie infekcje z dużo lepszą skutecznością? Tego nie wiem, życzyłbym sobie i wszystkim aby tak było, aby było to orężem do walki z wszelkimi patogenami.
WHO może to sprawdzić przeprowadzając stosowne testy.
Proszę dołączajcie do grupy -  Woda oczyszczona z ciężkiej wody
Panel Menu
Radoslaw Pelka
WYSIWYG Web Builder on LinkedIn
UCZCIWY  PORZĄDEK  ŚWIATA
- Jeden logiczny i uczciwy podatek,
- Uczciwy podział pieniędzy emitowanych na pokrycie wytworzonych dóbr, pomiędzy całe społeczeństwo.
- Uczciwy podział zysków ze sprzedaży dóbr naturalnych Państwa, pomiędzy całe społeczeństwo.
- Czynny udział całego społeczeństwa w kształtowaniu przepisów, proporcjonalnie do stopnia
dobra i mądrości jednostki. .... więcej na podstronie
Proszę dołączajcie do grupy -  Uczciwy Porządek Świata
https://www.facebook.com/groups/czystawoda
https://www.facebook.com/groups/upsrp
Uczciwy Porządek Świata w połączeniu z turbiną gazową o cechach pompy ciepła może sprawić że, przy zachowaniu obecnej wartości pieniądza: miliarderzy będą bilionerami, milionerzy będą miliarderami a Ci którzy obecnie są biedni będą milionerami.
Czytaj, analizuj, myśl horyzontalnie.

A Fair World Order combined with a gas turbine with the characteristics of a heat pump can make, with the current value of money: billionaires will be trillionaires, millionaires will be billionaires and those who are currently poor will be millionaires.
Read, analyze, think horizontally.
       Jakie urządzenie w mojej ocenie jest w chwili obecnej najbardziej potrzebne Światu? Otóż uważam, że takim urządzeniem jest pompa ciepła zamieniająca energię cieplną otoczenia na energię elektryczną. Dzięki temu urządzeniu można rozwiązać wszelkie problemy: ekologiczne, klimatyczne, energetyczne i ekonomiczne na całym Świecie. W przeciwieństwie do innych urządzeń wytwarzających energię elektryczną, taką pompę ciepła można stosować bez ograniczeń, gdyż jej funkcjonowanie nie tworzy ryzyka przegrzania atmosfery oraz nie tworzy ryzyka schłodzenia atmosfery. Podczas pracy pompy ciepła otrzymujemy schłodzenie powietrza, które na powrót jest podgrzewane przez wszelkie urządzenia zasilane prądem elektrycznym wytworzonym przez tą pompę ciepła. Zgodnie z zasadą zachowania energii, bilans energetyczny wychodzi na zero, i bez znaczenia czy mamy jedno czy miliard pracujących urządzeń tego typu, nie wpłynie to na zmianę temperatury otoczenia.
      Od kilku lat, od chwili opracowania przeze mnie teorii termodynamicznej zmiennych prędkości cząsteczek gazu, zmagam się z tym zagadnieniem, opracowując turbinę gazową o cechach pompy ciepła. W mojej ocenie urządzenie to powinno zadziałać i poprzez schłodzenie przepływającego powietrza, powinno generować energię elektryczną. Wykonałem dwa prototypy takiej turbiny na drukarce 3D z materiału PLA. Łopatki pierwszego prototypu rozsypały się po ustawieniu silnika na maksymalne obroty. W przypadku drugiego prototypu w którym zastosowałem swój autorski wentylator odśrodkowy z wysokim poziomem uszczelnienia, urządzenie to z braku wyważenia wirników dostawało takich wibracji, że przy prędkościach obrotowych w skali od 1 do 8 nie przekraczałem 5 w obawie, że urządzenie to się rozsypie. Niestety, aby urządzenie to zadziałało, należy wykonać je precyzyjnie i w metalu, a to w chwili obecnej jest poza zasięgiem mojego portfela.
       Osobiście uważam że jest to projekt, który może uratować Świat przed katastrofą: klimatyczną, ekologiczną, energetyczną i tak że ekonomiczną, gdyż mając dostęp do nieograniczonych zasobów zielonej energii, można produkować 10, 20 czy 100 razy więcej niż obecnie, i mając dostęp do nieograniczonych zasobów zielonej energii, można stosować energochłonne procesy całkowitej utylizacji i recyklingu.
       Zwracam się do zamożnych ludzi dobrej woli o wsparcie finansowe, abym mógł dysponować środkami do prac badawczo rozwojowych, abym mógł dołożyć swoją cegiełkę w walce ze zmianami klimatu, abym mógł udowodnić, że moja technologia zadziała na rzecz dobra dla całej społeczności Świata. Pragnę tutaj zaznaczyć, że w przypadku uwieńczenia sukcesem moich prac badawczych, oraz w przypadku owocnej komercjalizacji moich projektów, zrewanżuję się z ogromnym procentem każdemu darczyńcy, który wesprze finansowo moją działalność wynalazczą.

Numer konta bankowego podaję na stronie głównej.

Turbina gazowa o cechach pompy ciepła   -   kliknij