Całodzienny-fotowoltaiczny sposób zasilania pojazdów samochodowych w energię elektryczną.


     Przedmiot usprawnienia.  Przedmiotem usprawnienia jest całodzienny-fotowoltaiczny sposób zasilania
pojazdów samochodowych w energię elektryczną, który jest metodą pozwalającą uzyskać bardzo efektywne
oszczędności paliwa w przypadku zastosowania w samochodach osobowych z napędem hybrydowym.
Sposób według niniejszej koncepcji polega na usprawnieniu i zastosowaniu konkretnych czynności z
wykorzystaniem ogólnodostępnych rozwiązań technologicznych, którymi w tym przypadku są:

   Wariant pierwszy - pojazd samochodowy z napędem elektrycznym wyposażony w:
1. silnik/silniki elektryczne służące do napędu pojazdu
2. akumulator/akumulatory służące do magazynowania energii elektrycznej wykorzystywanej do zasilania
silnika/silników elektrycznych
3. ogniw fotowoltaicznych rozmieszczonych na karoserii pojazdu, z których wytworzony prąd jest
magazynowany w akumulatorze/akumulatorach
4. komputerowy system kontroli cyklu ładowania akumulatora/akumulatorów
    Koncepcją zastosowanych czynności w niniejszym sposobie jest stworzenie całodniowego cyklu ładowania
akumulatora/akumulatorów, bez względu na to czy samochód jest eksploatowany przez kierowcę, czy też nie
jest eksploatowany będąc w stanie spoczynku (w zamyśle cykl całodniowy odnosi się do dziennej części
dnia, w której z pomocą ogniw fotowoltaicznych istnieje możliwość przetworzenia światła słonecznego na
prąd elektryczny). Zastosowanie całodniowego cyklu ładowania akumulatora/akumulatorów pojazdu z
napędem elektrycznym, według niniejszego sposobu, pozwoli uzyskać znaczące oszczędności energii
elektrycznej i pozwoli zredukować częstotliwość tradycyjnego sposobu ładowania akumulatora/akumulatorów.

   Wariant drugi - pojazd samochodowy z napędem hybrydowym wyposażony w:
1. silnik/silniki elektryczne służące do napędu pojazdu
2. silnik spalinowy służący do napędu pojazdu i napędu agregata prądotwórczego
3. akumulator/akumulatory służące do magazynowania energii elektrycznej wykorzystywanej do zasilania
silnika/silników elektrycznych
4. ogniw fotowoltaicznych rozmieszczonych na karoserii pojazdu, z których wytworzony prąd jest
magazynowany w akumulatorze/akumulatorach
5. komputerowy system kontroli cyklu ładowania akumulatora/akumulatorów i ustalonego przełączania
wybranej formy napędu pojazdu w zależności od stopnia naładowania akumulatora/akumulatorów
    Koncepcją zastosowanych czynności w niniejszym sposobie jest stworzenie całodniowego cyklu ładowania
akumulatora/akumulatorów, bez względu na to czy samochód jest eksploatowany przez kierowcę, czy też nie
jest eksploatowany będąc w stanie spoczynku (w zamyśle cykl całodniowy odnosi się do dziennej części
dnia, w której z pomocą ogniw fotowoltaicznych istnieje możliwość przetworzenia światła słonecznego na
prąd elektryczny). Zastosowanie całodniowego cyklu ładowania akumulatora/akumulatorów pojazdu z
napędem hybrydowym, według niniejszego sposobu, pozwoli uzyskać znaczące oszczędności paliwa
zwłaszcza w przypadku jeżeli pojazd wykorzystywany jest np. w mieście przez osobę jeżdżącą głównie z
domu do pracy i z powrotem.

    Poniżej podaję wyliczenia jakich oszczędności na paliwie można oczekiwać:

    Ostatnio na rynku pojawiły się elastyczne ogniwa fotowoltaiczne o sprawności 20%, w których nominalna
moc to około 180W/m2. Jeżeli w pojeździe samochodowym na poszyciu karoserii zastosujemy takie ogniwa
o łącznej powierzchni (przyjmijmy) 4m2, to uzyskamy moc 720W. 
    Rozpatrzmy teraz użytkowanie pojazdu w okresie letnim (od początku wiosny do końca lata), w którym
można wyliczyć, że średnia długość dnia w Polsce to około 14 godz. i 30 min. W tym czasie powyższe ogniwa
fotowoltaiczne o powierzchni 4m2 wytworzą energii 10,44 kWh co odpowiada mocy 14,2 KM generowanych
przez 1 godz. Jeżeli ten bilans mocy porównamy z mocą wytworzoną przez silnik spalinowy o sprawności
30% do zasilania którego stosowana jest benzyna o wartości opałowej 43MJ/kg, to jesteśmy w stanie
zaoszczędzić 4,16 litra benzyny dziennie, co przy obecnej cenie benzyny odpowiada około 22,- zł dziennych
oszczędności.
    Rozpatrzmy teraz użytkowanie pojazdu w okresie zimowym (od początku jesieni do końca zimy), w którym
można wyliczyć, że średnia długość dnia w Polsce to około 9 godz. i 30 min. W tym czasie powyższe ogniwa
fotowoltaiczne o powierzchni 4m2 wytworzą energii 6,84 kWh co odpowiada mocy 9,3 KM generowanych
przez 1 godz. Jeżeli ten bilans mocy porównamy z mocą wytworzoną przez silnik spalinowy o sprawności
30% do zasilania którego stosowana jest benzyna o wartości opałowej 43MJ/kg, to jesteśmy w stanie
zaoszczędzić 2,73 litra benzyny dziennie, co przy obecnej cenie benzyny odpowiada około 14,45 zł dziennych
oszczędności.
    Jeżeli w przypadku pojazdu hybrydowego z wyliczonych oszczędności będziemy korzystać przez 365 dni 1
roku, to hipotetycznie możemy zaoszczędzić 1.350,5 litrów benzyny, co przekłada się na 6.652,60 zł
oszczędności. Oczywiście powyższe wyliczenia bazują na maksymalnej mocy generowanej przez ogniwa
fotowoltaiczne a wiemy, że występują dni pochmurne jak również nasłonecznienie w różnych porach dnia jest
odmienne, dlatego wskazanym jest przyjąć, iż faktyczne oszczędności będą oscylowały na poziomie około
60% wyliczonych powyżej. Nie mniej wynikające oszczędności mogą wynieść około 3.991,- zł/rocznie, co w
skali 10 lat eksploatacji pojazdu pozwoli zaoszczędzić 39.910,- zł i co bardzo istotne pozwoli to znacząco
zredukować emisję dwutlenku węgla i innych związków do atmosfery (nawet jeżeli to będzie nie 60 a 30% to
też warto się nad tym zastanowić). Jeżeli chodzi o cenę (przykładowych) elastycznych ogniw fotowoltaicznych,
to w chwili obecnej cena detalicznej sprzedaży 4m2 kształtuje się na poziomie 5.000,- zł brutto. Sądzę, że w
przypadku hurtowych zamówień przez firmy motoryzacyjne tysięcy kpl. takich ogniw cena mogłaby być
znacznie niższa.

     Całodzienny-fotowoltaiczny sposób zasilania pojazdów samochodowych w energię elektryczną według
niniejszego usprawnienia, może mieć szerokie zastosowanie nie tylko w kontekście samochodów
osobowych, ale również może być stosowany w hybrydowych i elektrycznych: busach, autobusach,
samochodach dostawczych i ciężarowych, jak również w innych wehikułach: jeżdżących, pływających czy
latających.
To co piszę poniżej jest niezmiernie banalne i dziwiłbym się dlaczego nie jest stosowane na co dzień gdyby
nie fakt, że przyszło mi to do głowy po ponad 20 latach wynalazczego zmagania się z różnymi
motoryzacyjnymi rozwiązaniami (wcześniej tego nie analizowałem).
Całodzienny-fotowoltaiczny sposób zasilania pojazdów samochodowych
w energię elektryczną.
Copyright © 2013 - 2022 by "Radosław Pełka" • Wszystkie Prawa Zastrzeżone • polityka plików cookies
WODA OCZYSZCZONA Z CIĘŻKIEJ WODY D2O

Czy spożywanie wody pozbawionej ciężkiej wody D2O, pozwoli wzmocnić układ odpornościowy tak, że organizm człowieka będzie zwalczał wszelkie infekcje z dużo lepszą skutecznością? Tego nie wiem, życzyłbym sobie i wszystkim aby tak było, aby było to orężem do walki z wszelkimi patogenami.
WHO może to sprawdzić przeprowadzając stosowne testy.
Proszę dołączajcie do grupy -  Woda oczyszczona z ciężkiej wody
Panel Menu
Radoslaw Pelka
WYSIWYG Web Builder on LinkedIn
UCZCIWY  PORZĄDEK  ŚWIATA
- Jeden logiczny i uczciwy podatek,
- Uczciwy podział pieniędzy emitowanych na pokrycie wytworzonych dóbr, pomiędzy całe społeczeństwo.
- Uczciwy podział zysków ze sprzedaży dóbr naturalnych Państwa, pomiędzy całe społeczeństwo.
- Czynny udział całego społeczeństwa w kształtowaniu przepisów, proporcjonalnie do stopnia
dobra i mądrości jednostki. .... więcej na podstronie
Proszę dołączajcie do grupy -  Uczciwy Porządek Świata
https://www.facebook.com/groups/czystawoda
https://www.facebook.com/groups/upsrp
Uczciwy Porządek Świata w połączeniu z turbiną gazową o cechach pompy ciepła może sprawić że, przy zachowaniu obecnej wartości pieniądza: miliarderzy będą bilionerami, milionerzy będą miliarderami a Ci którzy obecnie są biedni będą milionerami.
Czytaj, analizuj, myśl horyzontalnie.

A Fair World Order combined with a gas turbine with the characteristics of a heat pump can make, with the current value of money: billionaires will be trillionaires, millionaires will be billionaires and those who are currently poor will be millionaires.
Read, analyze, think horizontally.
       Jakie urządzenie w mojej ocenie jest w chwili obecnej najbardziej potrzebne Światu? Otóż uważam, że takim urządzeniem jest pompa ciepła zamieniająca energię cieplną otoczenia na energię elektryczną. Dzięki temu urządzeniu można rozwiązać wszelkie problemy: ekologiczne, klimatyczne, energetyczne i ekonomiczne na całym Świecie. W przeciwieństwie do innych urządzeń wytwarzających energię elektryczną, taką pompę ciepła można stosować bez ograniczeń, gdyż jej funkcjonowanie nie tworzy ryzyka przegrzania atmosfery oraz nie tworzy ryzyka schłodzenia atmosfery. Podczas pracy pompy ciepła otrzymujemy schłodzenie powietrza, które na powrót jest podgrzewane przez wszelkie urządzenia zasilane prądem elektrycznym wytworzonym przez tą pompę ciepła. Zgodnie z zasadą zachowania energii, bilans energetyczny wychodzi na zero, i bez znaczenia czy mamy jedno czy miliard pracujących urządzeń tego typu, nie wpłynie to na zmianę temperatury otoczenia.
      Od kilku lat, od chwili opracowania przeze mnie teorii termodynamicznej zmiennych prędkości cząsteczek gazu, zmagam się z tym zagadnieniem, opracowując turbinę gazową o cechach pompy ciepła. W mojej ocenie urządzenie to powinno zadziałać i poprzez schłodzenie przepływającego powietrza, powinno generować energię elektryczną. Wykonałem dwa prototypy takiej turbiny na drukarce 3D z materiału PLA. Łopatki pierwszego prototypu rozsypały się po ustawieniu silnika na maksymalne obroty. W przypadku drugiego prototypu w którym zastosowałem swój autorski wentylator odśrodkowy z wysokim poziomem uszczelnienia, urządzenie to z braku wyważenia wirników dostawało takich wibracji, że przy prędkościach obrotowych w skali od 1 do 8 nie przekraczałem 5 w obawie, że urządzenie to się rozsypie. Niestety, aby urządzenie to zadziałało, należy wykonać je precyzyjnie i w metalu, a to w chwili obecnej jest poza zasięgiem mojego portfela.
       Osobiście uważam że jest to projekt, który może uratować Świat przed katastrofą: klimatyczną, ekologiczną, energetyczną i tak że ekonomiczną, gdyż mając dostęp do nieograniczonych zasobów zielonej energii, można produkować 10, 20 czy 100 razy więcej niż obecnie, i mając dostęp do nieograniczonych zasobów zielonej energii, można stosować energochłonne procesy całkowitej utylizacji i recyklingu.
       Zwracam się do zamożnych ludzi dobrej woli o wsparcie finansowe, abym mógł dysponować środkami do prac badawczo rozwojowych, abym mógł dołożyć swoją cegiełkę w walce ze zmianami klimatu, abym mógł udowodnić, że moja technologia zadziała na rzecz dobra dla całej społeczności Świata. Pragnę tutaj zaznaczyć, że w przypadku uwieńczenia sukcesem moich prac badawczych, oraz w przypadku owocnej komercjalizacji moich projektów, zrewanżuję się z ogromnym procentem każdemu darczyńcy, który wesprze finansowo moją działalność wynalazczą.

Numer konta bankowego podaję na stronie głównej.

Turbina gazowa o cechach pompy ciepła   -   kliknij