hipo-fig1 hipo-fig2 hipo-fig3
hipo-fig4 hipo-fig5 hipo-fig6
hipo-patent
     Mechanizm hipocykloidalny (pierwowzór). Jedyny na świecie ze sferycznym łożyskowaniem, cechujący się
żywotnością, wymaganą dla silników spalinowych. Mechanizm hipocykloidalny, zamieniający ruch posuwisto-
zwrotny na ruch obrotowy mogący mieć zastosowanie w silnikach spalinowych jako mechanizm zamieniający
posuwisto-zwrotny ruch tłoka na obrotowy ruch wału, w piłach tartacznych gdzie zamieniany jest ruch obrotowy
urządzenia napędowego na posuwisto-zwrotny ruch pił, jak również w wielu innych urządzeniach, w których
zachodzi zamiana ruchu posuwisto-zwrotnego na ruch obrotowy, czy też ruchu obrotowego na ruch posuwisto-
zwrotny. Niedogodnością tego wynalazku było zastosowanie przekładni zębatych, narażonych na uszkodzenie w
wyniku działania dużych sił występujących podczas pracy silnika.

Mechanizm hipocykloidalny

Kategoria, numer i data zgłoszenia:
WYN: (21) 343741, (22) 06-11-2000
Kategoria i numer ochrony:
WYN: (11) 203459
  Wodzikowo-korbowy mechanizm hipocykloidalny zamieniający ruch posuwisto-zwrotny na ruch obrotowy

Kategoria, numer i data zgłoszenia:
WYN: P-408050, 28-04-2014r.

          Zastosowanie wynalazku.   Wodzikowo-korbowy mechanizm hipocykloidalny zamieniający ruch posuwisto-
zwrotny na ruch obrotowy, może mieć zastosowanie we wszelkich urządzeniach mechanicznych, w których
zachodzi potrzeba zamiany posuwisto-zwrotnego ruchu na ruch obrotowy. W przypadku zastosowania
mechanizmu według wynalazku w silniku spalinowym przeznaczonym dla pojazdów samochodowych możliwe jest
konstruowanie prawie bezgłośnego silnika, w którym możliwe jest idealne zrównoważenie sił masowych co
eliminuje drgania silnika, ponadto stworzenie konstrukcji w której jednolity tłoko-korbowód przemieszcza się tylko
pionowo w górę i w dół eliminuje występowanie sił, które w tradycyjnym silniku występują pomiędzy płaszczem tłoka
a tuleją cylindra, przez co silnik z mechanizmem według wynalazku może mieć zwartą i masywną konstrukcję
bloku silnika w obrębie układu korbowego, natomiast w obrębie tulei cylindra nie jest to już wymagane, a stosując
rozrząd rotacyjny według zgłoszenia patentowego nr P-382340 możliwe jest konstruowanie silnika z głowicą o
znacznie mniejszej masie, gdyż w przypadku stosowanie tego rozrządu zamiast głowicy uzbrojonej w zawory i
wałki rozrządu można zastosować głowicę będącą jedynie pokrywą zamykającą górną część cylindrów silnika.
Choć mechanizm według wynalazku wydaje się być bardziej rozbudowany w porównaniu do tradycyjnego
mechanizmu korbowego, to jednak umożliwia on konstruowanie silników spalinowych o znacznie wyższej
sprawności energetycznej i mniejszej masie w odniesieniu do uzyskiwanej mocy. Żywotność mechanizmu według
wynalazku jest zadowalająca i pozwala tworzyć silniki spalinowe dla przemysłu motoryzacyjnego mogące
bezawaryjnie służyć na przejechanie miliona kilometrów lub więcej.
      Wodzikowo-korbowy mechanizm hipocykloidalny zamieniający ruch posuwisto-zwrotny na ruch obrotowy w
zastosowaniu dla silników spalinowych może być konstruowany w wersji rzędowych usytuowań cylindrów, w wersji
boxer z usytuowaniem dwóch rzędów cylindrów rozmieszczonych przeciwsobnie względem osi rotacyjnych
bębnów, w wersji dwurzędowej gdzie stosowane są dwa równoległe rzędy cylindrów i dwa równoległe rzędy
rotacyjnych bębnów przy czym obydwa rzędy usytuowane są po przeciwległych stronach osi głównego wału
korbowego i w tym przypadku można stosować dwa wały synchronizujące usytuowane względem siebie po
przeciwległych stronach osi głównego wału napędowego, i w wersji podwójny boxer będącej rozbudową wersji
dwurzędowej o dodatkowe dwa rzędy cylindrów usytuowanych po przeciwległych stronach względem osi
rotacyjnych bębnów.
      Wodzikowo-korbowy mechanizm hipocykloidalny zamieniający ruch posuwisto-zwrotny na ruch obrotowy, może
mieć również zastosowanie jako rodzaj przełożenia napędu w dużych i bardzo dużych silnikach okrętowych i tak dla
przykładu w porównaniu z silnikiem wodzikowym o skoku tłoka 1 m, którego wysokość osiąga około 4 m, silnik z
mechanizmem według wynalazku o tym samym skoku tłoka 1 m może mieć wysokość nie większą niż 2,5 m i o
około 30% mniejszą masę. Ponadto taki silnik z mechanizmem według wynalazku może posiadać idealne
zrównoważenie sił masowych co pozwala całkowicie wyeliminować drgania jednostki pływającej.
      Podsumowując, wodzikowo-korbowy mechanizm hipocykloidalny zamieniający ruch posuwisto-zwrotny na ruch
obrotowy według wynalazku, otwiera nowy rozdział w mechanice i pozwala konstruować urządzenia o większej
sprawności, niezawodności i przydatności.
Mechanizmy hipocykloidalne.
Copyright © 2013 - 2022 by "Radosław Pełka" • Wszystkie Prawa Zastrzeżone • polityka plików cookies
WODA OCZYSZCZONA Z CIĘŻKIEJ WODY D2O

Czy spożywanie wody pozbawionej ciężkiej wody D2O, pozwoli wzmocnić układ odpornościowy tak, że organizm człowieka będzie zwalczał wszelkie infekcje z dużo lepszą skutecznością? Tego nie wiem, życzyłbym sobie i wszystkim aby tak było, aby było to orężem do walki z wszelkimi patogenami.
WHO może to sprawdzić przeprowadzając stosowne testy.
Proszę dołączajcie do grupy -  Woda oczyszczona z ciężkiej wody
Panel Menu
Radoslaw Pelka
WYSIWYG Web Builder on LinkedIn
UCZCIWY  PORZĄDEK  ŚWIATA
- Jeden logiczny i uczciwy podatek,
- Uczciwy podział pieniędzy emitowanych na pokrycie wytworzonych dóbr, pomiędzy całe społeczeństwo.
- Uczciwy podział zysków ze sprzedaży dóbr naturalnych Państwa, pomiędzy całe społeczeństwo.
- Czynny udział całego społeczeństwa w kształtowaniu przepisów, proporcjonalnie do stopnia
dobra i mądrości jednostki. .... więcej na podstronie
Proszę dołączajcie do grupy -  Uczciwy Porządek Świata
https://www.facebook.com/groups/czystawoda
https://www.facebook.com/groups/upsrp
Uczciwy Porządek Świata w połączeniu z turbiną gazową o cechach pompy ciepła może sprawić że, przy zachowaniu obecnej wartości pieniądza: miliarderzy będą bilionerami, milionerzy będą miliarderami a Ci którzy obecnie są biedni będą milionerami.
Czytaj, analizuj, myśl horyzontalnie.

A Fair World Order combined with a gas turbine with the characteristics of a heat pump can make, with the current value of money: billionaires will be trillionaires, millionaires will be billionaires and those who are currently poor will be millionaires.
Read, analyze, think horizontally.
       Jakie urządzenie w mojej ocenie jest w chwili obecnej najbardziej potrzebne Światu? Otóż uważam, że takim urządzeniem jest pompa ciepła zamieniająca energię cieplną otoczenia na energię elektryczną. Dzięki temu urządzeniu można rozwiązać wszelkie problemy: ekologiczne, klimatyczne, energetyczne i ekonomiczne na całym Świecie. W przeciwieństwie do innych urządzeń wytwarzających energię elektryczną, taką pompę ciepła można stosować bez ograniczeń, gdyż jej funkcjonowanie nie tworzy ryzyka przegrzania atmosfery oraz nie tworzy ryzyka schłodzenia atmosfery. Podczas pracy pompy ciepła otrzymujemy schłodzenie powietrza, które na powrót jest podgrzewane przez wszelkie urządzenia zasilane prądem elektrycznym wytworzonym przez tą pompę ciepła. Zgodnie z zasadą zachowania energii, bilans energetyczny wychodzi na zero, i bez znaczenia czy mamy jedno czy miliard pracujących urządzeń tego typu, nie wpłynie to na zmianę temperatury otoczenia.
      Od kilku lat, od chwili opracowania przeze mnie teorii termodynamicznej zmiennych prędkości cząsteczek gazu, zmagam się z tym zagadnieniem, opracowując turbinę gazową o cechach pompy ciepła. W mojej ocenie urządzenie to powinno zadziałać i poprzez schłodzenie przepływającego powietrza, powinno generować energię elektryczną. Wykonałem dwa prototypy takiej turbiny na drukarce 3D z materiału PLA. Łopatki pierwszego prototypu rozsypały się po ustawieniu silnika na maksymalne obroty. W przypadku drugiego prototypu w którym zastosowałem swój autorski wentylator odśrodkowy z wysokim poziomem uszczelnienia, urządzenie to z braku wyważenia wirników dostawało takich wibracji, że przy prędkościach obrotowych w skali od 1 do 8 nie przekraczałem 5 w obawie, że urządzenie to się rozsypie. Niestety, aby urządzenie to zadziałało, należy wykonać je precyzyjnie i w metalu, a to w chwili obecnej jest poza zasięgiem mojego portfela.
       Osobiście uważam że jest to projekt, który może uratować Świat przed katastrofą: klimatyczną, ekologiczną, energetyczną i tak że ekonomiczną, gdyż mając dostęp do nieograniczonych zasobów zielonej energii, można produkować 10, 20 czy 100 razy więcej niż obecnie, i mając dostęp do nieograniczonych zasobów zielonej energii, można stosować energochłonne procesy całkowitej utylizacji i recyklingu.
       Zwracam się do zamożnych ludzi dobrej woli o wsparcie finansowe, abym mógł dysponować środkami do prac badawczo rozwojowych, abym mógł dołożyć swoją cegiełkę w walce ze zmianami klimatu, abym mógł udowodnić, że moja technologia zadziała na rzecz dobra dla całej społeczności Świata. Pragnę tutaj zaznaczyć, że w przypadku uwieńczenia sukcesem moich prac badawczych, oraz w przypadku owocnej komercjalizacji moich projektów, zrewanżuję się z ogromnym procentem każdemu darczyńcy, który wesprze finansowo moją działalność wynalazczą.

Numer konta bankowego podaję na stronie głównej.

Turbina gazowa o cechach pompy ciepła   -   kliknij