Sposób obliczania masy gwiazd, pozwalający skorygować
istnienie ciemnej materii i ciemnej energii.

   Przedmiot wynalazku. Przedmiotem wynalazku jest Sposób obliczania masy gwiazd, pozwalający skorygować
istnienie ciemnej materii i ciemnej energii.
    Stan wiedzy. W ustalaniu masy gwiazd istnieje kolosalne niedopatrzenie, które sprawia że powstaje konieczność
poszukiwania brakujących 96 % niewidocznej masy wszechświata. Najprawdopodobniej jest tak, iż te brakujące 96
% masy to błąd astrofizyków w obliczaniu masy gwiazd.
    Istota wynalazku. Istotą wynalazku jest poprawne wyliczenie masy gwiazd, co pozwoli wykazać, iż poszukiwania
przez astrofizyków ciemnej materii i ciemnej energii nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, gdyż brakujące 96 %
to błąd w wyliczaniu masy gwiazd.
    Za przykład niech posłuży porównanie gęstości naszego Słońca w stosunku do gęstości czerwonego
nadolbrzyma jakim jest oddalona od ziemi o około 400 lat świetlnych gwiazda Betelgeza. Średnią gęstość Słońca
wyliczono w ten sposób, iż podzielona została masa Słońca przez jej objętość, a mianowicie: 1,9891×1033 g
podzielone przez 1,4115×1033 cm3  co się równa 1,41 g/cm3. Jeżeli teraz na podstawie twierdzeń astrofizyków
wyliczymy średnią gęstość nadolbrzyma Betelgeza to otrzymamy: średnica - 630 razy większa od średnicy Słońca,
czyli objętość 250.047.000 razy większa od objętości Słońca, co daje 3,5294×1041 cm3. Natomiast masa 15-krotnie
większa od masy słońca, co daje 2,9836×1034 g. Dzieląc masę przez objętość otrzymujemy 0,000 000 084 535
g/cm3, czyli średnia gęstość Betelgezy jest blisko 17 milionów razy mniejsza od średniej gęstości Słońca !!! a
patrząc na to z innej strony średnia masa jednego metra sześciennego Betelgazy jest 1.000 razy mniejsza od masy
jednego metra sześciennego wodoru w postaci gazowej w warunkach ziemskich !!! już na pierwszy rzut oka widać,
że takie założenia masy Betelgezy nie mogą być zgodne z prawdą. Jak więc poprawnie wyliczyć masę tej gwiazdy?
Otóż w tym celu należałoby się kierować ilością energii jaką dana gwiazda emituje, i tak jeżeli jasność Betelgezy
jest około 100.000 razy większa od jasności Słońca, to należy stwierdzić, iż w tej samej jednostce czasu
wyemitowanych jest 100.000 razy więcej fotonów, będących skutkiem reakcji syntezy jądrowej we wnętrzu gwiazdy.
I tak jeżeli względem Słońca, Betelgeza emituje 100.000 razy więcej energii, to przyjęcie, że w wyzwoleniu tej
energii bierze udział 100.000 razy większa masa, wydaje się być bardziej trafne. Oczywiście we wnętrzu Betelgezy
zachodzą inne reakcje niż we wnętrzu Słońca, gdyż zapewne inny jest skład pierwiastkowy tej gwiazdy oraz inne
siły występują w jej wnętrzu, niemniej sądzę iż twierdzenie astrofizyków, że Betelgeza ma masę 15 Słońc to
ukazanie nawet nie 1 % jej faktycznej masy.
     Osobiście uważam, iż wyliczanie masy gwiazd należy poddać gruntownej rewizji, a dzięki temu odzyskane
zostanie brakujące 96 % masy wszechświata, przy czym pragnę zaznaczyć, że nie neguję istnienia czarnych dziur,
lecz sugeruję, że ich udział w rozrachunku masy wszechświata jest znacznie mniejszy niż się zakłada.
Teoria masy gwiazd.
Copyright © 2013 - 2022 by "Radosław Pełka" • Wszystkie Prawa Zastrzeżone • polityka plików cookies
WODA OCZYSZCZONA Z CIĘŻKIEJ WODY D2O

Czy spożywanie wody pozbawionej ciężkiej wody D2O, pozwoli wzmocnić układ odpornościowy tak, że organizm człowieka będzie zwalczał wszelkie infekcje z dużo lepszą skutecznością? Tego nie wiem, życzyłbym sobie i wszystkim aby tak było, aby było to orężem do walki z wszelkimi patogenami.
WHO może to sprawdzić przeprowadzając stosowne testy.
Proszę dołączajcie do grupy -  Woda oczyszczona z ciężkiej wody
Panel Menu
Radoslaw Pelka
WYSIWYG Web Builder on LinkedIn
UCZCIWY  PORZĄDEK  ŚWIATA
- Jeden logiczny i uczciwy podatek,
- Uczciwy podział pieniędzy emitowanych na pokrycie wytworzonych dóbr, pomiędzy całe społeczeństwo.
- Uczciwy podział zysków ze sprzedaży dóbr naturalnych Państwa, pomiędzy całe społeczeństwo.
- Czynny udział całego społeczeństwa w kształtowaniu przepisów, proporcjonalnie do stopnia
dobra i mądrości jednostki. .... więcej na podstronie
Proszę dołączajcie do grupy -  Uczciwy Porządek Świata
https://www.facebook.com/groups/czystawoda
https://www.facebook.com/groups/upsrp
Uczciwy Porządek Świata w połączeniu z turbiną gazową o cechach pompy ciepła może sprawić że, przy zachowaniu obecnej wartości pieniądza: miliarderzy będą bilionerami, milionerzy będą miliarderami a Ci którzy obecnie są biedni będą milionerami.
Czytaj, analizuj, myśl horyzontalnie.

A Fair World Order combined with a gas turbine with the characteristics of a heat pump can make, with the current value of money: billionaires will be trillionaires, millionaires will be billionaires and those who are currently poor will be millionaires.
Read, analyze, think horizontally.
       Jakie urządzenie w mojej ocenie jest w chwili obecnej najbardziej potrzebne Światu? Otóż uważam, że takim urządzeniem jest pompa ciepła zamieniająca energię cieplną otoczenia na energię elektryczną. Dzięki temu urządzeniu można rozwiązać wszelkie problemy: ekologiczne, klimatyczne, energetyczne i ekonomiczne na całym Świecie. W przeciwieństwie do innych urządzeń wytwarzających energię elektryczną, taką pompę ciepła można stosować bez ograniczeń, gdyż jej funkcjonowanie nie tworzy ryzyka przegrzania atmosfery oraz nie tworzy ryzyka schłodzenia atmosfery. Podczas pracy pompy ciepła otrzymujemy schłodzenie powietrza, które na powrót jest podgrzewane przez wszelkie urządzenia zasilane prądem elektrycznym wytworzonym przez tą pompę ciepła. Zgodnie z zasadą zachowania energii, bilans energetyczny wychodzi na zero, i bez znaczenia czy mamy jedno czy miliard pracujących urządzeń tego typu, nie wpłynie to na zmianę temperatury otoczenia.
      Od kilku lat, od chwili opracowania przeze mnie teorii termodynamicznej zmiennych prędkości cząsteczek gazu, zmagam się z tym zagadnieniem, opracowując turbinę gazową o cechach pompy ciepła. W mojej ocenie urządzenie to powinno zadziałać i poprzez schłodzenie przepływającego powietrza, powinno generować energię elektryczną. Wykonałem dwa prototypy takiej turbiny na drukarce 3D z materiału PLA. Łopatki pierwszego prototypu rozsypały się po ustawieniu silnika na maksymalne obroty. W przypadku drugiego prototypu w którym zastosowałem swój autorski wentylator odśrodkowy z wysokim poziomem uszczelnienia, urządzenie to z braku wyważenia wirników dostawało takich wibracji, że przy prędkościach obrotowych w skali od 1 do 8 nie przekraczałem 5 w obawie, że urządzenie to się rozsypie. Niestety, aby urządzenie to zadziałało, należy wykonać je precyzyjnie i w metalu, a to w chwili obecnej jest poza zasięgiem mojego portfela.
       Osobiście uważam że jest to projekt, który może uratować Świat przed katastrofą: klimatyczną, ekologiczną, energetyczną i tak że ekonomiczną, gdyż mając dostęp do nieograniczonych zasobów zielonej energii, można produkować 10, 20 czy 100 razy więcej niż obecnie, i mając dostęp do nieograniczonych zasobów zielonej energii, można stosować energochłonne procesy całkowitej utylizacji i recyklingu.
       Zwracam się do zamożnych ludzi dobrej woli o wsparcie finansowe, abym mógł dysponować środkami do prac badawczo rozwojowych, abym mógł dołożyć swoją cegiełkę w walce ze zmianami klimatu, abym mógł udowodnić, że moja technologia zadziała na rzecz dobra dla całej społeczności Świata. Pragnę tutaj zaznaczyć, że w przypadku uwieńczenia sukcesem moich prac badawczych, oraz w przypadku owocnej komercjalizacji moich projektów, zrewanżuję się z ogromnym procentem każdemu darczyńcy, który wesprze finansowo moją działalność wynalazczą.

Numer konta bankowego podaję na stronie głównej.

Turbina gazowa o cechach pompy ciepła   -   kliknij