Czytaj dalej
     Sposoby Ochrony Praw Autorskich według moich idei.

     W obecnym cywilizowanym świecie większość obywateli to ludzie, którzy cenią sobie uczciwość i brzydzą się
złodziejstwem, powstaje więc pytanie: dlaczego ponad 90% społeczeństwa „okrada” autorów i producentów treści
autorskich z dorobku ich pracy? Czy słowo „okrada” jest trafnym określeniem takiego stanu rzeczy? Drodzy
Państwo, kopiowanie utworów muzycznych czy filmów, jest dokładnie takim samym złodziejstwem jak kradzież
płyty CD lub DVD ze sklepowej półki, gdyż to nie nośnik jest przedmiotem sprzedaży, lecz zawarta na tym nośniku
informacja, tak łatwa w obecnym czasie do masowego rozpowszechnienia. Czemu więc większość społeczeństwa
żyje w przekonaniu, że użytkując pirackich wersji utworów lub filmów, nie łamią siódmego przykazania? Problem
jest dość złożony i aby znaleźć poprawną odpowiedź na to pytanie należy cofnąć się nieco w czasie, do lat kiedy na
światowym rynku ukazały się pierwsze urządzenia umożliwiające każdemu obywatelowi utrwalanie treści audio i
audio-wizualnych za pomocą magnetofonów i magnetowidów. Wtedy też, zainicjowało się ogólnospołeczne
przekonanie, że darmowe odtwarzanie utrwalonych utworów muzycznych i filmów, które zostały wyemitowane
przez stacje radiowe i telewizyjne, jest w zgodzie z prawem i nie ma znamion okradania artystów, autorów i
producentów treści autorskich.
       Inną przyczyną społecznego przekonania, że nie jest grzechem korzystanie z pirackich wersji utworów
muzycznych i filmów, jest obecny system dystrybucji wszelkich treści autorskich, a konkretnie rzecz biorąc zasada,
którą można określić mianem - wysokiej jednorazowej opłaty za dany produkt autorski. W tym miejscu proszę
zwrócić uwagę na fakt, iż w nowatorskim systemie ochrony praw autorskich, jest proponowane aby za
każdorazową konsumpcję treści autorskich wnosić „symboliczną” opłatę.
      Kolejnym czynnikiem który mógłby wpłynąć na skuteczność nowatorskiego systemu ochrony praw autorskich,
byłoby to, iż system ten za sprawą internetu, pozwalałby na legalną - ogólnoświatową dystrybucję ogromnych
zasobów: utworów muzycznych, filmów, oprogramowania i wszelkich treści multimedialnych, za których
korzystanie konsument zapłaci dopiero z chwilą jego wykorzystania. W tym miejscu należy podkreślić, iż nowatorski
system ochrony praw autorskich, udostępnia w masowej i darmowej dystrybucji, wszystkim czego tylko dusza
zapragnie, pod jednym tylko warunkiem - gdy konsumujesz daną treść, zapłać autorowi symboliczną kwotę za
produkt, który jest Ci pomocny, który tak bardzo Ci się podoba, lub którego jesteś ciekaw.
       System ochrony praw autorskich według mojej koncepcji składa się z trzech zasadniczych form pobierania
tantiem oraz opłat na rzecz autorów, producentów i emiterów wszelkich treści autorskich dając zarazem dochód
proporcjonalnie do popularności danych treści. Niniejszy system ochrony praw autorskich został przeze mnie
opracowany w formie trzech zgłoszeń patentowych, które też na przełomie mają i czerwca 2008r. Zgłosiłem do
Urzędu Patentowego R.P.

Zgłoszenie z dnia 08.05.2008r. Nr P - 385125
Sposób pobierania opłat z tytułu ochrony praw autorskich
od filmów i plików multimedialnych.

       Przedmiot wynalazku. Przedmiotem wynalazku jest sposób pobierania opłat z tytułu ochrony praw autorskich
od filmów i plików multimedialnych. Sposób ten może mieć szerokie zastosowanie w globalnym zakresie ochrony
praw autorskich, zapewniając jednocześnie należne wynagrodzenie autorom filmów i plików multimedialnych.
Stan obecny. W obecnym czasie, istnieje możliwość nabycia poprzez internet filmów oraz plików multimedialnych,
w ten sposób, iż potencjalny klient zamawia przez internet interesujący go produkt, który jest przesyłany w postaci
płyty CD lub DVD na adres zamawiającego. Zamawiający w tym przypadku płaci za konkretny produkt w postaci
płyty CD lub DVD. Możliwe jest również nabycie filmów DVD w tradycyjny sposób, dokonując zakupu płyty w
kioskach „RUCH”, sklepach lub też w punktach „EMPIK”.
Istnieje również możliwość nabycia poprzez internet filmów oraz plików multimedialnych w sposób nielegalny
(piracki), ta nieetyczna forma nabywania produktów sprawia, iż autorzy filmów oraz plików multimedialnych nie
otrzymują należnego im wynagrodzenia.

       Istota wynalazku. Sposób pobierania opłat z tytułu ochrony praw autorskich od filmów i plików multimedialnych,
polega na tym, iż każdy ma możliwość swobodnego ściągnięcia poprzez internet plików filmowych i
multimedialnych w nieograniczonej ilości, lub też nabycia płyty DVD w tradycyjny sposób za stosunkowo niską cenę
będącą pokryciem kosztów wytworzenia i dystrybucji. Pobieranie opłaty z tytułu ochrony praw autorskich, następuje
w chwili odtwarzania filmu lub pliku multimedialnego, a kwestię pobierania tej opłaty rozwiązano w następujący
sposób:

       1.Na rzecz pobierania opłat z tytułu ochrony praw autorskich, stworzona została firma „MATKA” prowadząca
swoją działalność na terytoriach wszystkich państw cywilizowanego świata, honorujących wynagradzanie autorów z
tytułu ochrony praw autorskich. Firma ta może na terytoriach poszczególnych państw posiadać swoich
przedstawiciel, ale ogólnie pod jej patronatem ma miejsce globalna dystrybucja praw autorskich na filmy DVD i pliki
multimedialne. Autorzy jak i producenci filmów i plików multimedialnych, zawierają umowę z firmą „MATKĄ”, która
odprowadza należne wynagrodzenie autorom i producentom.
       2.Każdy film i plik multimedialny występujący w rejestrze firmy „MATKI”, zapisany jest w osobliwym formacie, w
którym oprócz treści filmowej zawarta jest cyfrowa sekwencja kodów inicjujących odtwarzanie danego filmu lub
pliku multimedialnego. Przykładowo na płycie DVD o formacie 4,7 GB pamięci, znajduje się film zapisany cyfrowo i
zajmujący około 4,2 GB pamięci, oraz sekwencja 100.000 kodów zajmująca około 0,005 GB pamięci. Jeden kod to
kombinacja: cyfr, liter lub też cyfr i liter, przy czym każdej takiej kombinacji odpowiada inny kod inicjujący
odtwarzanie filmu. Przy czym kosztem 0,05 GB pamięci, możliwe jest przydzielenie większej ilości kodów, np.
1.000.000 (od 000000 do 999999), co jeszcze bardziej utrudni nieautoryzowane odtwarzanie filmów i plików
multimedialnych.
       3.Inicjacja odtwarzania filmu następuje w ten sposób, iż po włożeniu płyty do odtwarzacza DVD na ekranie TV
wyświetlony zostaje losowo wybrany jeden ze stu tysięcy kodów „wstępnych”, np. ADRTU-45738. Pierwsza
sekwencja literowa może oznaczać konkretny film i dla danego filmu wszystkie sto tysięcy kodów mogą zaczynać
się tą sekwencją, natomiast sekwencja cyfrowa to 100.000 kombinacji (od 00000 do 99999), a każdej z tych
kombinacji odpowiada inny kod „startowy”. Aby uruchomić film w odtwarzaczu należy wyświetlony kod ADRTU-
45738 wysłać SMS-em na komercyjny nr obsługiwany przez firmę „MATKĘ” lub też filię tej firmy w danym kraju. Z
serwera firmy „MATKI” zostaje wysłany zwrotny SMS z kodem „startowym” inicjującym odtwarzanie filmu
(przykładowo - 00749). Po wpisaniu z klawiatury pilota odtwarzacza kodu „startowego”, następuje sprawdzenie czy
kod „startowy” jest zgodny z losowo wybranym kodem „wstępnym” i jeżeli tak następuje inicjacja odtwarzania filmu.
Zapisana na płycie DVD kombinacja, kod „wstępny” i przypisany jemu kod „startowy”, musi być taka sama na
serwerach firmy „MATKI”.
       4.W przypadku odtwarzania filmu na komputerze osobistym, format zapisu filmu powinien być odtwarzany
przez program komputerowy respektujący powyższą zasadę: inicjacji filmu po wpisaniu kodu „startowego”
otrzymanego zwrotnym SMS-em z serwera firmy „MATKI”.
       5.W przypadku wdrożenia w życie „Sposobu pobierania opłat z tytułu ochrony praw autorskich od filmów i
plików multimedialnych”, może mieć miejsce powstawanie komputerowych programów „hakerskich” zawierających
bazy danych kodów „wstępnych” i „startowych”, w takim przypadku należałoby powołać ustawę na mocy której
autorzy i producenci systemów operacyjnych byliby zobowiązani do systematycznej aktualizacji swoich systemów
operacyjnych, które skanując komputer, wykrywałyby programy „hakerskie” i w przypadku takiego niezgodnego z
prawem użytkowania komputera, unieruchamiałyby system operacyjny.
       6.Inną możliwością pogwałcenia praw autorskich dla filmów i plików multimedialnych, może być zamieszczanie
powyższych kodów na stronach internetowych, w takim przypadku, również należałoby powołać ustawę obligującą
administratorów poszczególnych serwerów do usuwania takich stron. Ponadto poprzez statystykę ilości odwiedzin
takiej „pirackiej” strony, możliwe jest stosunkowo łatwe wyliczenie na jakie straty nieuczciwy internauta naraził firmę
„MATKĘ” a zarazem autorów filmów i plików multimedialnych, i obciążenia nieuczciwego internauty tymi kosztami.
       7.Dystrybucja płyt DVD i plików multimedialnych, miałaby miejsce w dwóch zasadniczych formach, a
mianowicie w formie tradycyjnej gdzie płyty DVD byłyby dostępne w punktach sprzedaży takich jak: kioski „RUCH”,
sklepy czy punkty „EMPIK”, a cena takiej jednej płyty oscylowała by w granicy 5,- zł. Oraz w „swobodnej” formie
internetowej, w której zarówno firma „MATKA” jak i każdy internauta mógłby zamieszczać na swoim serwerze pliki
multimedialne oraz z filmami DVD, oczywiście za wyjątkiem kodów „wstępnych” i „startowych” (co byłoby
niezgodne z prawem). Internetowa forma dystrybucji jest o tyle lepsza od tradycyjnej, iż potencjalny konsument
otrzymuje za darmo pliki multimedialne i z filmami DVD, natomiast opłata licencyjną za obejrzenie filmu następuje w
chwili wysłania komercyjnego SMS`a, powiedzmy w wysokości 6,- zł w celu uzyskania kodu „startowego”. Przy
czym, możliwe by było wprowadzenie różnych wysokości opłat, w zależności od potrzeb konsumenta, i tak jeżeli
przykładowy film trwa 1,5 godziny, widz za opłatę 2,- zł może dysponować czasem 3 godzin na obejrzenie filmu, a
w czasie tych 3 godzin może film zatrzymywać lub też cofać oglądając wybrane fragmenty kilkukrotnie. Za opłatę 4,-
zł widz dysponuje już czasem 8 godzin, a za opłatę 6,- zł dysponuje czasem 24 godzin. W przypadku takiej
trzystopniowej taryfy opłat, podczas uruchamiania filmu na ekranie TV powinny wyświetlić się trzy numery
komercyjnych SMS`ów, odpowiednio ze stawkami 2, 4 i 6 zł i przy każdym z tych numerów powinny wyświetlić się
inne kody „wstępne”. Jeżeli konsument zdecyduje się na wybór stawki za 4,- zł musi wysłać na nr SMS`a za 4,- zł
kod „wstępny” przypisany tej stawce, a kod „startowy” otrzymany SMS`em zwrotnym, musi wpisać w okno
dialogowe, przy czym system odtwarzacza DVD po dopasowaniu kodów sam rozpozna, jaka stawka została
wybrana przez konsumenta.
       8.O ile oglądanie filmów DVD i plików multimedialnych na komputerach osobistych z uwzględnieniem zasady
funkcjonowania kodów „wstępnych” i „startowych” nie stworzy większych problemów, gdyż kwestia rozbija się
wyłącznie o stworzenie odpowiedniego programu komputerowego, o tyle w przypadku odtwarzaczy DVD należałoby
powołać ustawę w myśl ochrony praw autorskich, która by nakładała obowiązek na producentów sprzętu RTV, by
sprzęt ten respektował zasadę funkcjonowania kodów „wstępnych” i „startowych”.
       9.Pliki DVD i multimedialne „sposobu pobierania opłat z tytułu ochrony praw autorskich od filmów i plików
multimedialnych” według wynalazku, byłyby zapisane w „osobliwym” formacie, a ich odczyt byłby możliwy tylko w
przystosowanym do tego celu sprzęcie RTV, oraz przez wyłączny program komputerowy do odtwarzania plików na
komputerach PC, który to program uwzględniałby zasadę wpisywania kodu przed startem filmu, przy czym w
przypadku programu komputerowego, należałoby powołać ustawę obligującą autorów i producentów systemów
operacyjnych do systematycznej aktualizacji swoich systemów operacyjnych, które skanując komputer,
wykrywałyby nieautoryzowane programy odczytujące „osobliwe” formaty plików, a pomijające zasadę wpisywania
kodu przed startem filmu, i przy takim niezgodnym z prawem „pirackim” korzystaniu z komputera, unieruchamiałyby
system operacyjny.
       10.Wynagradzanie autorów i producentów filmów i plików multimedialnych, przebiega w ten sposób, iż firma
„MATKA” na której rzecz wpływają zyski z opłat za komercyjne SMS`y, prowadzi statystykę odtwarzania
poszczególnych filmów i plików, i proporcjonalnie do tych wskaźników, przekazuje wynikający z umowy procent
zysków autorom i producentom.

       Sposób pobierania opłat z tytułu ochrony praw autorskich od filmów i plików multimedialnych według wynalazku,
posiada ogromne zalety z następujących powodów:

       1.Filmy i pliki multimedialne zapisane w formie według wynalazku, mogą być dowolnie kopiowane i
rozpowszechniane niełamiąc przy tym praw autorskich.
       2.Filmy i pliki multimedialne zapisane w formie według wynalazku, mogą być zapisywane na wszelkiego rodzaju
nośnikach pamięci.
       3.Wynagradzanie autorów i producentów jest adekwatne do popularności (ilości odtworzeń) danego filmu czy
też pliku multimedialnego.
       4.Sposób według wynalazku, otwiera ogromne możliwości dla poszanowania praw autorskich produkcji
świeżych jak i tych z przed dziesiątków lat.
       5.Wiele osób gotowych jest stworzyć własną domową kolekcję filmów zapisanych na płytach DVD, dlatego też
sposób według wynalazku, otwiera ogromne możliwości dla podmiotów gospodarczych, które na podobieństwo
wypożyczalni płyt DVD i kaset VHS, gotowe są oferować za symboliczną kwotę (5,- zł) płyty DVD z opakowaniem i
nadrukiem wybranego filmu.

Zgłoszenie z dnia 15.05.2008r. Nr P - 385194
Sposób pobierania opłat z tytułu ochrony praw autorskich
od utworów muzycznych, filmów i plików multimedialnych.

       Przedmiot wynalazku. Przedmiotem wynalazku jest sposób pobierania opłat z tytułu ochrony praw autorskich
od utworów muzycznych, filmów i plików multimedialnych. Sposób ten może mieć szerokie zastosowanie w
globalnym zakresie ochrony praw autorskich, zapewniając jednocześnie należne wynagrodzenie autorom utworów
muzycznych, filmów i plików multimedialnych.
Stan obecny. W obecnym czasie, istnieje możliwość nabycia poprzez internet utworów muzycznych, filmów i
plików multimedialnych, w ten sposób, iż potencjalny klient zamawia przez internet interesujący go produkt, który
jest przesyłany w postaci płyty CD lub DVD na adres zamawiającego. Zamawiający w tym przypadku płaci za
konkretny produkt w postaci płyty CD lub DVD. Możliwe jest również nabycie utworów muzycznych, filmów i plików
multimedialnych w tradycyjny sposób, dokonując zakupu płyt w kioskach „RUCH”, sklepach lub też w punktach
„EMPIK”.
Istnieje również możliwość nabycia poprzez internet utworów muzycznych, filmów i plików multimedialnych, w
sposób nielegalny (piracki), ta nieetyczna forma nabywania produktów sprawia, iż autorzy utworów muzycznych,
filmów i plików multimedialnych nie otrzymują należnego im wynagrodzenia.

       Istota wynalazku. Sposób pobierania opłat z tytułu ochrony praw autorskich od utworów muzycznych, filmów i
plików multimedialnych, polega na tym, iż każdy ma możliwość swobodnego ściągnięcia poprzez internet utworów
muzycznych, filmów i plików multimedialnych, w nieograniczonej ilości, lub też nabycia płyty CD lub DVD w
tradycyjny sposób za stosunkowo niską cenę będącą pokryciem kosztów wytworzenia i dystrybucji. Pobieranie
opłaty z tytułu ochrony praw autorskich, następuje w chwili odtwarzania utworów muzycznych, a kwestię pobierania
tej opłaty rozwiązano w następujący sposób:

       1.Na rzecz pobierania opłat z tytułu ochrony praw autorskich, stworzona została firma „MATKA” prowadząca
swoją działalność na terytoriach wszystkich państw cywilizowanego świata, honorujących wynagradzanie autorów z
tytułu ochrony praw autorskich. Firma ta może na terytoriach poszczególnych państw posiadać swoich
przedstawicieli, ale ogólnie pod jej patronatem ma miejsce globalna dystrybucja praw autorskich na utwory
muzyczne, filmy i pliki multimedialne. Autorzy utworów muzycznych, zawierają umowę z firmą „MATKĄ”, która
odprowadza należne wynagrodzenie autorom.
       2.Każdy utwór muzyczny, film i plik multimedialny występujący w rejestrze firmy „MATKI”, zapisany jest w
„osobliwym” formacie odczytywanym w odpowiednio do tego przystosowanym sprzęcie RTV, oraz odczytywanym
za pomocą odpowiedniego programu komputerowego, w przypadku odtwarzania muzyki, filmu lub pliku
multimedialnego na komputerze PC. Oprócz treści muzycznej lub filmowej pliki poszczególnych utworów, filmów i
plików multimedialnych, zawierają skatalogowane numery poszczególnych utworów, filmów i plików
multimedialnych, tak iż każdy utwór, film i plik multimedialny posiada swój indywidualny numer katalogowy.
       3.Sprzęt RTV przystosowany do odtwarzania „osobliwych” formatów plików muzycznych, filmowych i plików
multimedialnych, posiada moduł elektroniczny będący taryfikatorem za pośrednictwem którego inicjowane jest
odtwarzanie utworów muzycznych, filmów i plików multimedialnych. Taryfikator spełnia dwie zasadnicze role, po
pierwsze za pośrednictwem taryfikatora wykupywane są limity (doładowywanie konta) umożliwiające odtwarzanie
muzyki, filmów i plików multimedialnych, po drugie za pośrednictwem skatalogowanych numerów poszczególnych
utworów, filmów i plików multimedialnych, taryfikator prowadzi statystyki czasu odtwarzania poszczególnych
utworów, filmów i plików multimedialnych, i wysyła zebrane informacje do serwera firmy „MATKI”, dzięki czemu w
bardzo prosty sposób dzielone są pomiędzy autorów, przychody ze sprzedaży „limitów”, proporcjonalnie do
popularności poszczególnych utworów muzycznych, filmów i plików multimedialnych.
       4.Doładowanie konta taryfikatora w sprzęcie RTV może następować na dwa sposoby:
a) Sprzęt RTV ma wbudowane nadawczo-odbiorcze urządzenie, łączące się z serwerem firmy „MATKI” za
pośrednictwem sieci telefoni komórkowej. Każdy sprzęt RTV posiada swój numer identyfikacyjny niezbędny do
korzystania z sieci telefoni komórkowej. Doładowywanie konta przebiega następująco: na wyświetlaczu sprzętu
RTV wyświetlana jest informacja o niskim stanie limitów, oraz informacja, że aby doładować konto należy wysłać
komercyjnego SMS`a o treści (tutaj nr identyfikacyjny sprzętu RTV) na nr (i tutaj do wyboru powiedzmy trzy numery,
odpowiednio ze stawkami: 10,- zł, 20,- zł lub 50,- zł). Po wysłaniu SMS`a za wybraną kwotę, informacja o zasileniu
konta przekazywana jest do serwera firmy „MATKI” a stamtąd do naszego sprzętu RTV z wbudowanym
urządzeniem nadawczo-odbiorczym, w którym odnotowane jest zasilenie konta. Co jakiś czas, za pośrednictwem
urządzenia nadawczo-odbiorczego sprzęt RTV łączy się z serwerem firmy „MATKI”, przekazując statystyki (nawet
z dokładnością jednosekundowego naliczania) jaki utwór, film czy plik multimedialny, ile czasu był odtwarzany na
danym sprzęcie RTV. Dzięki tym statystyką, firma „MATKA” przekazuje zyski autorom, proporcjonalnie do
popularności danych utworów, filmów czy plików multimedialnych.
b) Sprzęt RTV ma wbudowane gniazdo USB, a na potrzeby zasilania konta taryfikatora sprzętu RTV, stworzony
zostaje program komputerowy, powiedzmy o nazwie: „Komputerowy taryfikator sprzętu RTV”, który za
pośrednictwem internetu łączy się z serwerem firmy „MATKI” umożliwiając zasilenie konta poprzez: komercyjne
SMS`y, kartę kredytową, przelew bankowy czy przekaz pocztowy. Zasilenie konta sprzętu RTV następuje w ten
sposób, iż podłączany jest do komputera „PenDrive USB”, który następnie jest formatowany przez program
„Komputerowy taryfikator sprzętu RTV”. Jeżeli na koncie programu „Komputerowy taryfikator sprzętu RTV” są
wykupione limity, możemy dowolną część tych limitów przelać na podłączony do komputera „PenDrive USB”, który
następnie podłączamy do sprzętu RTV, do którego przesyłane są informacje zasilające konto sprzętu RTV, przy
czym podczas podłączenia „PenDrive USB”, następuje przesłanie statystycznych danych z taryfikatora sprzętu
RTV do pamięci „PenDrive USB”, a następnie podczas podłączenia „PenDrive USB” do komputera, statystyki te
zostają przesłane na serwer firmy „MATKI” za pośrednictwem programu „Komputerowy taryfikator sprzętu RTV”.
Dzięki takiej wymianie statystycznych informacji, firma „MATKA” może przekazywać zyski autorom, proporcjonalnie
do popularności danych utworów, filmów czy plików multimedialnych.
       5.W przypadku odtwarzania utworu, filmu lub pliku multimedialnego na komputerze PC, zostaje stworzony
odpowiedni program komputerowy do odtwarzania „osobliwego” formatu plików, odczytywanych wyłącznie za
pomocą tego programu. Odtwarzający program komputerowy współpracuje z „Komputerowym taryfikatorem
sprzętu RTV” i umożliwia inicjację odtwarzania plików wyłącznie po zasileniu konta taryfikatora, który poprzez sieć
internetową łączy się z serwerem firmy „MATKI”, umożliwiając doładowywanie konta i przesyłanie danych
statystycznych.
       6.W przypadku wdrożenia w życie „Sposobu pobierania opłat z tytułu ochrony praw autorskich od utworów
muzycznych, filmów i plików multimedialnych”, może mieć miejsce powstawanie komputerowych programów
„hakerskich” umożliwiających odtwarzanie „osobliwych” formatów plików bez uiszczania należnej opłaty autorskiej, i
w takim przypadku należałoby powołać ustawę na mocy której autorzy i producenci systemów operacyjnych byliby
zobowiązani do systematycznej aktualizacji swoich systemów operacyjnych, które skanując komputer, wykrywałyby
programy „hakerskie” i w przypadku takiego niezgodnego z prawem użytkowania komputera, unieruchamiałyby
system operacyjny.
       7.Inną możliwością pogwałcenia praw autorskich, może być stworzenie programu komputerowego, który
umożliwiałby „hakerskie” formatowanie i doładowywanie „PenDrive USB”, umożliwiającego inicjację odtwarzania
plików na sprzęcie RTV, i w takim przypadku, również należałoby powołać ustawę obligującą autorów i producentów
systemów operacyjnych do systematycznej aktualizacji swoich systemów operacyjnych, które skanując komputer,
wykrywałyby programy „hakerskie” i w przypadku takiego niezgodnego z prawem użytkowania komputera,
unieruchamiałyby system operacyjny.
       8.Dystrybucja płyt CD i DVD z „osobliwymi” formatami plików utworów muzycznych, filmów i plików
multimedialnych, miałaby miejsce w dwóch zasadniczych formach, a mianowicie: w formie tradycyjnej gdzie płyty
byłyby dostępne w punktach sprzedaży takich jak: kioski „RUCH”, sklepy czy punkty „EMPIK”, a cena takiej jednej
płyty oscylowała by w granicy 5,- zł, będących pokryciem kosztów produkcji i dystrybucji. Oraz w „swobodnej”
formie dystrybucji internetowej, w której zarówno firma „MATKA” jak i każdy internauta mógłby zamieszczać na
swoim serwerze pliki muzyczne, filmowe i multimedialne. Internetowa forma dystrybucji jest o tyle lepsza od
tradycyjnej, iż potencjalny konsument otrzymuje za darmo pliki muzyczne, filmowe i multimedialne, natomiast opłata
licencyjna za odtwarzanie niniejszych plików następuje w chwili doładowania konta taryfikatora.
       9.Cena za odtwarzanie plików muzycznych, filmowych i multimedialnych powinna być wytyczona na bazie
logicznych zależności, tak aby każdy mógł bez większego uszczerbku swojego budżetu, odtwarzać ulubioną
muzykę czy film, ale jednocześnie aby autorzy otrzymywali należną im zapłatę a w przypadku dużej popularności
aby mogli żyć w bogactwie.
       10.„Sposób pobierania opłat z tytułu ochrony praw autorskich od utworów muzycznych, filmów i plików
multimedialnych” według wynalazku, może być również szeroko stosowany w takich urządzeniach jak: telefony
komórkowe, palmtopy, odtwarzacze muzyczne, i wszelkie urządzenia odtwarzające multimedia.
       11.„Sposób pobierania opłat z tytułu ochrony praw autorskich od utworów muzycznych, filmów i plików
multimedialnych” według wynalazku, może mieć również szerokie zastosowanie w pobieraniu opłat od emisji
programów telewizyjnych i radiowych. Sposób ten umożliwia dokładne naliczanie jaką oglądalność miał emitowany
film i jakie zyski z tytułu tej emisji odnotowała dana stacja telewizyjna, to samo tyczy się emisji innych produkcji
telewizyjnych, jak również emisji audycji radiowych. Przy czym w przypadku zastosowania sposobu według
wynalazku do pobieraniu opłat od emisji programów telewizyjnych i radiowych, w statystykach przesyłanych ze
sprzętu RTV do serwera firmy „MATKI”, oprócz katalogowego numeru danej stacji radiowej czy telewizyjnej, muszą
być dodatkowo przesłane informacje w jakim dniu i o jakiej godzinie dany sprzęt RTV odtwarzał daną stację radiową
czy telewizyjną.

       Sposób pobierania opłat z tytułu ochrony praw autorskich od utworów muzycznych filmów i plików
multimedialnych według wynalazku, posiada ogromne zalety z następujących powodów:

       1.Filmy i pliki multimedialne zapisane w formie według wynalazku, mogą być dowolnie kopiowane i
rozpowszechniane niełamiąc przy tym praw autorskich.
       2.Filmy i pliki multimedialne zapisane w formie według wynalazku, mogą być zapisywane na wszelkiego rodzaju
nośnikach pamięci.
       3.Wynagradzanie autorów i producentów jest adekwatne do popularności (ilości odtworzeń) danego utworu,
filmu czy też pliku multimedialnego.
       4.Sposób według wynalazku, otwiera ogromne możliwości dla poszanowania praw autorskich produkcji
świeżych jak i tych z przed dziesiątków lat.
       5.Wiele osób gotowych jest stworzyć własną domową kolekcję filmów zapisanych na płytach CD i DVD,
dlatego też sposób według wynalazku, otwiera ogromne możliwości dla podmiotów gospodarczych, które na
podobieństwo wypożyczalni płyt DVD i kaset VHS, gotowe są oferować za symboliczną kwotę (5,- zł) płyty CD i
DVD z opakowaniem i nadrukiem wybranego produktu.
System ochrony praw autorskich.
Copyright © 2013 - 2022 by "Radosław Pełka" • Wszystkie Prawa Zastrzeżone • polityka plików cookies
WODA OCZYSZCZONA Z CIĘŻKIEJ WODY D2O

Czy spożywanie wody pozbawionej ciężkiej wody D2O, pozwoli wzmocnić układ odpornościowy tak, że organizm człowieka będzie zwalczał wszelkie infekcje z dużo lepszą skutecznością? Tego nie wiem, życzyłbym sobie i wszystkim aby tak było, aby było to orężem do walki z wszelkimi patogenami.
WHO może to sprawdzić przeprowadzając stosowne testy.
Proszę dołączajcie do grupy -  Woda oczyszczona z ciężkiej wody
Panel Menu
Radoslaw Pelka
WYSIWYG Web Builder on LinkedIn
UCZCIWY  PORZĄDEK  ŚWIATA
- Jeden logiczny i uczciwy podatek,
- Uczciwy podział pieniędzy emitowanych na pokrycie wytworzonych dóbr, pomiędzy całe społeczeństwo.
- Uczciwy podział zysków ze sprzedaży dóbr naturalnych Państwa, pomiędzy całe społeczeństwo.
- Czynny udział całego społeczeństwa w kształtowaniu przepisów, proporcjonalnie do stopnia
dobra i mądrości jednostki. .... więcej na podstronie
Proszę dołączajcie do grupy -  Uczciwy Porządek Świata
https://www.facebook.com/groups/czystawoda
https://www.facebook.com/groups/upsrp
Uczciwy Porządek Świata w połączeniu z turbiną gazową o cechach pompy ciepła może sprawić że, przy zachowaniu obecnej wartości pieniądza: miliarderzy będą bilionerami, milionerzy będą miliarderami a Ci którzy obecnie są biedni będą milionerami.
Czytaj, analizuj, myśl horyzontalnie.

A Fair World Order combined with a gas turbine with the characteristics of a heat pump can make, with the current value of money: billionaires will be trillionaires, millionaires will be billionaires and those who are currently poor will be millionaires.
Read, analyze, think horizontally.
       Jakie urządzenie w mojej ocenie jest w chwili obecnej najbardziej potrzebne Światu? Otóż uważam, że takim urządzeniem jest pompa ciepła zamieniająca energię cieplną otoczenia na energię elektryczną. Dzięki temu urządzeniu można rozwiązać wszelkie problemy: ekologiczne, klimatyczne, energetyczne i ekonomiczne na całym Świecie. W przeciwieństwie do innych urządzeń wytwarzających energię elektryczną, taką pompę ciepła można stosować bez ograniczeń, gdyż jej funkcjonowanie nie tworzy ryzyka przegrzania atmosfery oraz nie tworzy ryzyka schłodzenia atmosfery. Podczas pracy pompy ciepła otrzymujemy schłodzenie powietrza, które na powrót jest podgrzewane przez wszelkie urządzenia zasilane prądem elektrycznym wytworzonym przez tą pompę ciepła. Zgodnie z zasadą zachowania energii, bilans energetyczny wychodzi na zero, i bez znaczenia czy mamy jedno czy miliard pracujących urządzeń tego typu, nie wpłynie to na zmianę temperatury otoczenia.
      Od kilku lat, od chwili opracowania przeze mnie teorii termodynamicznej zmiennych prędkości cząsteczek gazu, zmagam się z tym zagadnieniem, opracowując turbinę gazową o cechach pompy ciepła. W mojej ocenie urządzenie to powinno zadziałać i poprzez schłodzenie przepływającego powietrza, powinno generować energię elektryczną. Wykonałem dwa prototypy takiej turbiny na drukarce 3D z materiału PLA. Łopatki pierwszego prototypu rozsypały się po ustawieniu silnika na maksymalne obroty. W przypadku drugiego prototypu w którym zastosowałem swój autorski wentylator odśrodkowy z wysokim poziomem uszczelnienia, urządzenie to z braku wyważenia wirników dostawało takich wibracji, że przy prędkościach obrotowych w skali od 1 do 8 nie przekraczałem 5 w obawie, że urządzenie to się rozsypie. Niestety, aby urządzenie to zadziałało, należy wykonać je precyzyjnie i w metalu, a to w chwili obecnej jest poza zasięgiem mojego portfela.
       Osobiście uważam że jest to projekt, który może uratować Świat przed katastrofą: klimatyczną, ekologiczną, energetyczną i tak że ekonomiczną, gdyż mając dostęp do nieograniczonych zasobów zielonej energii, można produkować 10, 20 czy 100 razy więcej niż obecnie, i mając dostęp do nieograniczonych zasobów zielonej energii, można stosować energochłonne procesy całkowitej utylizacji i recyklingu.
       Zwracam się do zamożnych ludzi dobrej woli o wsparcie finansowe, abym mógł dysponować środkami do prac badawczo rozwojowych, abym mógł dołożyć swoją cegiełkę w walce ze zmianami klimatu, abym mógł udowodnić, że moja technologia zadziała na rzecz dobra dla całej społeczności Świata. Pragnę tutaj zaznaczyć, że w przypadku uwieńczenia sukcesem moich prac badawczych, oraz w przypadku owocnej komercjalizacji moich projektów, zrewanżuję się z ogromnym procentem każdemu darczyńcy, który wesprze finansowo moją działalność wynalazczą.

Numer konta bankowego podaję na stronie głównej.

Turbina gazowa o cechach pompy ciepła   -   kliknij