Jakie znaczenie ma wielkość szczeliny na elektrodach świec zapłonowych w silnikach spalinowych z zapłonem
iskrowym?
      Otóż tego co poniżej opiszę, w chwili obecnej nie dowiecie się z książek, gdyż zostało to przeoczone przez
specjalistów motoryzacji. Faktem jest, że świeca zapłonowa wraz ze swoim zużyciem obniża moc silnika i
zwiększa konsumpcję paliwa, i przyjmuje się, że przyczyną tego jest gubienie zapłonu. W mojej ocenie gubienie
zapłonu powoduje nierówną pracę silnika i podczas eksploatacji auta wyczuwa się szarpanie jak również mogą
wystąpić "strzały w kolektor", natomiast eksploatując samochód na (nie do końca) zużytych świecach zapłonowych,
tych zjawisk nie odczuwamy, a jedynie mamy do dyspozycji mało dynamiczne auto spalające dużo paliwa,
dlaczego? Otóż nowa świeca zapłonowa ma swoją "fabryczną" szczelinę (załóżmy 1 mm). Dla szczeliny tej
wielkości wymagane jest napięcie X by mógł wystąpić przeskok iskry, natomiast dla szczeliny większej wymagane
jest większe napięcie by uzyskać ten sam efekt przeskoku iskry. Napięcie generowane przez cewkę zapłonową
wzrasta sinusoidalnie względem upływającego czasu, co oznacza, że przeskok iskry w świecy zapłonowej o
większej szczelinie następuje później, a niżeli w świecy zapłonowej o szczelinie mniejszej. Tak więc w
zużywających się świecach zapłonowych, przeskok iskry następuje coraz później, wraz z powiększającą się
szczeliną między elektrodami, A to prowadzi do tego, że przy powiększeniu szczeliny (załóżmy o 0,3 mm)
faktyczny zapłon mieszanki paliwowo-powietrznej w komorze spalania silnika, przy średnich i wysokich
prędkościach obrotowych, może być opóźniony nawet o kilkanaście stopni kąta obrotu wału korbowego.
      Mapę zapłonu modułów zapłonowych ustala się fabrycznie na hamowni, oczywiście stosując nowe świece
zapłonowe, z ustaloną fabrycznie szczeliną. I przez cały czas eksploatacji auta i zużywających się świec
zapłonowych, moduł zapłonowy pracuje tak, jakby świece zapłonowe miały taką samą fabryczną szczelinę.
Wprowadzając odpowiednią korektę w modułach zapłonowych i komputerach samochodu, które wraz z rosnącym
"przebiegiem" danego kompletu świec zapłonowych, odpowiednio przyśpieszałyby indukcję prądu w cewkach
zapłonowych, pozwalałoby to zaoszczędzić ogromne ilości paliwa, dając przy tym konsumentom auto w pełni
dynamiczne przez cały okres eksploatacji danego kompletu świec zapłonowych. Oczywiście należałoby
kontrolować serwisowy okres wymiany świec zapłonowych, gdyż w nadmiernie zużytych świecach zapłonowych,
mogłoby nastąpić upalenie elektrody i w konsekwencji uszkodzenie silnika.
      Pragnę posłużyć się jeszcze dwoma przykładami, potwierdzającymi poprawność mojego toku rozumowania.
Pierwszy, który to potwierdza to fakt stosowania mniejszej szczeliny pomiędzy elektrodami świec zapłonowych (0,7
mm) w przypadku silników zasilanych gazem LPG. Prędkość rozprzestrzeniania się płomienia w przypadku
mieszanki tego paliwa z powietrzem, jest mniejsza niż w przypadku mieszanki benzynowo-powietrznej. Tak więc
stosując szczelinę 0,7 mm następuje "samoistne" przyśpieszenie zapłonu bez ingerencji w mapę zapłonu, co w
przypadku gazu LPG jest wskazane.
Drugim przykładem, jest fakt, iż podczas pomiaru zawartości węglowodorów w spalinach, podczas jałowej pracy
silnika, ilość węglowodorów wzrasta w momencie załączenia się wentylatora chłodnicy. Otóż dzieje się tak dlatego,
gdyż pobór prądu przez wentylator, zmniejsza sinusoidę napięcia w cewkach zapłonowych i tym samym opóźnia
zapłon w komorze spalania silnika, co w konsekwencji prowadzi do mniej efektywnego dopalania się ciężkich
łańcuchów węglowodorowych.
Szczelina w świecach zapłonowych.
Copyright © 2013 - 2022 by "Radosław Pełka" • Wszystkie Prawa Zastrzeżone • polityka plików cookies
WODA OCZYSZCZONA Z CIĘŻKIEJ WODY D2O

Czy spożywanie wody pozbawionej ciężkiej wody D2O, pozwoli wzmocnić układ odpornościowy tak, że organizm człowieka będzie zwalczał wszelkie infekcje z dużo lepszą skutecznością? Tego nie wiem, życzyłbym sobie i wszystkim aby tak było, aby było to orężem do walki z wszelkimi patogenami.
WHO może to sprawdzić przeprowadzając stosowne testy.
Proszę dołączajcie do grupy -  Woda oczyszczona z ciężkiej wody
Panel Menu
Radoslaw Pelka
WYSIWYG Web Builder on LinkedIn
UCZCIWY  PORZĄDEK  ŚWIATA
- Jeden logiczny i uczciwy podatek,
- Uczciwy podział pieniędzy emitowanych na pokrycie wytworzonych dóbr, pomiędzy całe społeczeństwo.
- Uczciwy podział zysków ze sprzedaży dóbr naturalnych Państwa, pomiędzy całe społeczeństwo.
- Czynny udział całego społeczeństwa w kształtowaniu przepisów, proporcjonalnie do stopnia
dobra i mądrości jednostki. .... więcej na podstronie
Proszę dołączajcie do grupy -  Uczciwy Porządek Świata
https://www.facebook.com/groups/czystawoda
https://www.facebook.com/groups/upsrp
Uczciwy Porządek Świata w połączeniu z turbiną gazową o cechach pompy ciepła może sprawić że, przy zachowaniu obecnej wartości pieniądza: miliarderzy będą bilionerami, milionerzy będą miliarderami a Ci którzy obecnie są biedni będą milionerami.
Czytaj, analizuj, myśl horyzontalnie.

A Fair World Order combined with a gas turbine with the characteristics of a heat pump can make, with the current value of money: billionaires will be trillionaires, millionaires will be billionaires and those who are currently poor will be millionaires.
Read, analyze, think horizontally.
       Jakie urządzenie w mojej ocenie jest w chwili obecnej najbardziej potrzebne Światu? Otóż uważam, że takim urządzeniem jest pompa ciepła zamieniająca energię cieplną otoczenia na energię elektryczną. Dzięki temu urządzeniu można rozwiązać wszelkie problemy: ekologiczne, klimatyczne, energetyczne i ekonomiczne na całym Świecie. W przeciwieństwie do innych urządzeń wytwarzających energię elektryczną, taką pompę ciepła można stosować bez ograniczeń, gdyż jej funkcjonowanie nie tworzy ryzyka przegrzania atmosfery oraz nie tworzy ryzyka schłodzenia atmosfery. Podczas pracy pompy ciepła otrzymujemy schłodzenie powietrza, które na powrót jest podgrzewane przez wszelkie urządzenia zasilane prądem elektrycznym wytworzonym przez tą pompę ciepła. Zgodnie z zasadą zachowania energii, bilans energetyczny wychodzi na zero, i bez znaczenia czy mamy jedno czy miliard pracujących urządzeń tego typu, nie wpłynie to na zmianę temperatury otoczenia.
      Od kilku lat, od chwili opracowania przeze mnie teorii termodynamicznej zmiennych prędkości cząsteczek gazu, zmagam się z tym zagadnieniem, opracowując turbinę gazową o cechach pompy ciepła. W mojej ocenie urządzenie to powinno zadziałać i poprzez schłodzenie przepływającego powietrza, powinno generować energię elektryczną. Wykonałem dwa prototypy takiej turbiny na drukarce 3D z materiału PLA. Łopatki pierwszego prototypu rozsypały się po ustawieniu silnika na maksymalne obroty. W przypadku drugiego prototypu w którym zastosowałem swój autorski wentylator odśrodkowy z wysokim poziomem uszczelnienia, urządzenie to z braku wyważenia wirników dostawało takich wibracji, że przy prędkościach obrotowych w skali od 1 do 8 nie przekraczałem 5 w obawie, że urządzenie to się rozsypie. Niestety, aby urządzenie to zadziałało, należy wykonać je precyzyjnie i w metalu, a to w chwili obecnej jest poza zasięgiem mojego portfela.
       Osobiście uważam że jest to projekt, który może uratować Świat przed katastrofą: klimatyczną, ekologiczną, energetyczną i tak że ekonomiczną, gdyż mając dostęp do nieograniczonych zasobów zielonej energii, można produkować 10, 20 czy 100 razy więcej niż obecnie, i mając dostęp do nieograniczonych zasobów zielonej energii, można stosować energochłonne procesy całkowitej utylizacji i recyklingu.
       Zwracam się do zamożnych ludzi dobrej woli o wsparcie finansowe, abym mógł dysponować środkami do prac badawczo rozwojowych, abym mógł dołożyć swoją cegiełkę w walce ze zmianami klimatu, abym mógł udowodnić, że moja technologia zadziała na rzecz dobra dla całej społeczności Świata. Pragnę tutaj zaznaczyć, że w przypadku uwieńczenia sukcesem moich prac badawczych, oraz w przypadku owocnej komercjalizacji moich projektów, zrewanżuję się z ogromnym procentem każdemu darczyńcy, który wesprze finansowo moją działalność wynalazczą.

Numer konta bankowego podaję na stronie głównej.

Turbina gazowa o cechach pompy ciepła   -   kliknij